Rzadkie, znane i nieznane … Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska”. Wykład dr hab. Jolanty Talbierskiej

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
10 listopada 2020 r.

Zwieńczeniem pracy nad katalogami zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miały być działania promocyjne polegające m. in. na organizacji konferencji naukowej i prezentacji oryginalnych dzieł omówionych w poszczególnych tomach. Jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, plany zostały zmodyfikowane. Autorzy przygotowali materiały audiowizualne w postaci krótkich spotów oraz wykładów na temat wybranych aspektów poruszanych w poszczególnych katalogach. Wystąpienia będą prezentowane chronologicznie, począwszy od XVI-wiecznych rycin Barthela i Sebalda Behamów, poprzez rysunki mistrzów niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich XVII wieku, rysunki polskich artystów działających w XIII-XIX wieku oraz rysunki architektoniczne holenderskiego architekta Tylmana van Gameren.

Zapraszamy na cykl opowieści o wyjątkowych dziełach na papierze!

dr hab. Jolanta Talbierska, Rzadkie, znane i nieznane … Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska”.

Prezentowany wykład poświęcony jest rysunkom szkoły niderlandzkiej XV-XVIII wieku i wybranym przykładom z kolekcji Gabinetu Rycin. W wykładzie omawiane są zarówno rysunki uznanych mistrzów (Rubens, Rembrandt), dzieła interesujące pod względem stylistycznym i kompozycyjnym, jak i prace wyjątkowo rzadkie ze względu na autora lub temat. Kierownik Gabinetu Rycin – dr hab. Jolanta Talbierska – wskazuje na cechy charakterystyczne poszczególnych rysunków (technika, kompozycja, temat) oraz przedstawia artystyczne sylwetki ich twórców.

 

Więcej informacji

   

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).