Prolongata konta Czytelnika dla studentów UW

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Przypominamy, że przedłużanie terminu ważności konta Czytelnika dla studentów UW następuje automatycznie po pojawieniu się w systemie USOS zaliczenia każdego kolejnego semestru.

Prolongata konta dla studentów UW jest bezpłatna.

Uwaga! Jeśli w systemie USOS jest już zaliczenie semestru, a konto straciło ważność, należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką do Wypożyczalni BUW lub na stanowisko Zapisów albo do biblioteki wydziałowej, jeśli wypożycza ona w systemie VTLS/Virtua.

Więcej informacji na stronie

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).