Prolongata konta Czytelnika dla studentów UW

Przypominamy, że przedłużanie terminu ważności konta Czytelnika dla studentów UW następuje automatycznie po pojawieniu się w systemie USOS zaliczenia każdego kolejnego semestru.

Prolongata konta dla studentów UW jest bezpłatna.

Uwaga! Jeśli w systemie USOS jest już zaliczenie semestru, a konto straciło ważność, należy zgłosić się z ważną legitymacją studencką do Wypożyczalni BUW lub na stanowisko Zapisów albo do biblioteki wydziałowej, jeśli wypożycza ona w systemie VTLS/Virtua.

Więcej informacji na stronie

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).