Projekt “Cataloguing and preservation of rare Judaica and Hebraica from the University of Warsaw Library collection”

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

W październiku 2022 r. zespół pracowników i pracowniczek BUW pod kierunkiem dyr. Katarzyny Ślaskiej rozpocznie realizację rocznego projektu zatytułowanego “Cataloguing and preservation of rare Judaica and Hebraica from the University of Warsaw Library collection”.

Projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu Rothschild Foundation Hanadiv Europe w ramach programu Archives & Libraries.

Celem projektu jest skatalogowanie i przygotowanie do udostępniania 500 druków w językach hebrajskim i jidysz. Druki te, pochodzące przede wszystkim z drugiej połowy XIX w. i wydane w większości w Warszawie, wpłynęły do BUW w ramach egzemplarza obowiązkowego, nigdy jednak nie zostały w pełni opracowane i nie były udostępniane użytkownikom. Stanowią one cenny zabytek żydowskiego drukarstwa religijnego i świeckiego na ziemiach polskich. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie oczyszczenie i zabezpieczenie książek (przez Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów) oraz ich skatalogowanie w katalogu centralnym NUKAT (przez Oddział Opracowania Zbiorów i Oddział Wydawnictw Ciągłych).

Projekt będzie realizowany w ścisłej współpracy z Biblioteką Narodową Izraela.

Dzięki umieszczeniu opisów bibliograficznych tych rzadkich publikacji w bazie NUKAT oraz w katalogu BUW zostanie podkreślona ranga BUW jako miejsca przechowywania cennego dziedzictwa kulturowego Żydów polskich.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).