Pre/teksty 6. Incelizm, czyli o wojnie płci w dobie internetu

Zapraszamy na szóste spotkanie w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” pt. „Incelizm, czyli o wojnie płci w dobie internetu”, które odbędzie się w poniedziałek 20 marca 2023 r. o godz. 18.00 w BUW (sala widowiskowa na poziomie -1). Będzie to rozmowa wokół komiksu Jana Mazura pt. „INCEL” (Wydawnictwo Kultura Gniewu, Warszawa 2022) z udziałem autora i seksuologa prof. Zbigniewa Izdebskiego z Wydziału Pedagogicznego UW. Spotkanie poprowadzi Anna Mentlewicz.

 

O uczestnikach spotkania:

Jan Mazur – absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, scenarzysta i rysownik komiksowy. Jest autorem albumów: Przypadek pana Marka (timof comics, 2015), Tam, gdzie rosły mirabelki (Wydawnictwo Komiksowe, 2017), Koniec świata w Makowicach (wyd. Kultura Gniewu, 2019), Incel (wyd. Kultura Gniewu, 2022). Jako scenarzysta współtworzył m.in. komiksy: Ostatni pisarz (z Robertem Sienickim, wyd. Kultura Gniewu, 2021) oraz Rycerz Janek i instrukcja prawidłowego składania ofiar zapomnianym bóstwom (z Robertem Sienickim, Igorem Wolskim, Tomaszem Grządzielą, wyd. Kultura Gniewu, 2020). Współtwórca i redaktor magazynów „Kolektyw” i „Profanum”.

Laureat stypendiów i ogólnopolskich konkursów, w tym pierwszego miejsca konkursu Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i (czterokrotnie) Złotego Kurczaka, nagrody przyznawanej twórcom niezależnym.

Prof. Zbigniew Izdebski – pedagog, seksuolog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W latach 2005–2012 dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Kieruje Podyplomowymi Studiami Wychowania Seksualnego UW. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym, honorowy członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008), członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz honorowy członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (2021). Od 2010 r. jest współpracownikiem naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Alfreda Kinseya na Indiana University. W latach 2005–2011 był sekretarzem naukowym Polskiej Akademii Medycyny. Odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny, wielokrotnie nagradzany przez Ministra Zdrowia, w 2013 r. uhonorowany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego.

Łączy działalność badawczą, dydaktyczną i kliniczną. Jest autorem licznych polskich i międzynarodowych badań nad seksualnością człowieka. Realizuje w Polsce projekty badawcze dotyczące seksualności Polaków w cyklu życia. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.

Anna Mentlewicz – dziennikarka telewizyjna, scenarzystka, pisarka. Była autorką i prezenterką programu Luz i Mur, a także szefową programu Rower Błażeja przez kilka lat. Jako redaktor prowadzący nadzorowała w TVP 1 programy, m.in.: „Kwadrans na kawę”, „Celownik”, „Politykę przy kawie”, „Sprawę dla reportera” oraz „Świat się kręci”. Autorka książek z zakresu popularyzacji zdrowia oraz trzytomowej powieści obyczajowej. Ponadto pisała i pisze scenariusze do seriali, sztuki teatralne i słuchowiska radiowe.

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki, podejmujący ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazujący na możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka.

Nazywamy te spotkania biblioterapeutycznymi, ponieważ rozmawiamy o ważnych tematach – takich jak depresja, neuroróżnorodność, uzależnienia (alkohol, narkotyki, seks, media), zaburzenia odżywiania, transpłciowość – za pomocą literatury. W spotkaniach biorą udział autorki i autorzy książek oraz badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny socjologii, psychologii, suicydologii, w tym psychoterapii, biblioterapii.

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy)

Wsparcie merytoryczne: Wydział Pedagogiczny UW

Wsparcie promocyjne: Jednostki UW: Ombudsman, Centrum Pomocy Psychologicznej, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro Promocji, Koordynator ds. Artystycznych, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Wydział Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Socjologii, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Centrum Współpracy i Dialogu, Uniwerek TV

Jednostki spoza UW: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Wydawnictwo Kultura Gniewu, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, EBIB-Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Patronaty medialne: Radio Kampus, Forum Akademickie

Zapraszamy!

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).