Prace porządkowe w uliczce

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.
Informujemy, że od 11 do 24 lutego w godz. 9-17 w uliczce BUW będą trwały prace polegające na czyszczeniu stalowych konstrukcji wspierających budynek.
W trakcie prac wejścia od ogrodu lub od ul. Lipowej będą czasowo zamykane, a teren będzie wygrodzony i oznaczony. Dodatkowo zostanie otwarte wejście znajdujące się w fasadzie budynku od ul. Dobrej.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).