Obiegówki – ważne informacje

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Jak rozliczyć obiegówkę?

  • Rozliczenia, czyli tzw. obiegówki realizowane są przez dziekanaty poszczególnych jednostek drogą elektroniczną poprzez platformę USOSWeb.
  • Czas realizacji rozliczenia z BUW trwa do 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel).
  • Aby uzyskać rozliczenie, należy mieć uregulowany stan konta bibliotecznego (brak wypożyczeń i nieuregulowanych należności zarówno w BUW, jak i w bibliotekach wydziałowych).
  • Obowiązek rozliczenia z BUW dotyczy również studentów UW, którzy nie korzystali z BUW.

Uwaga! Po odrzuceniu e-obiegówki z powodu zaległości (nieoddane książki lub nieuiszczone opłaty) student musi uregulować zobowiązania w danej bibliotece (BUW i/lub biblioteka wydziałowa), a następnie wysłać na adres: obiegowki.buw@uw.edu.pl prośbę o ponowne rozliczenie. Takie zgłoszenie jest niezbędne by obiegówka została pozytywnie rozliczona.

Czy nadal możesz korzystać z BUW?

  • Uzyskanie rozliczenia na koniec studiów I stopnia oznacza likwidację konta bibliotecznego. Student/studentka rozpoczynający studia II stopnia na UW muszą ponownie aktywować konto biblioteczne.
  • Rozliczenie obiegówki na studiach II stopnia również oznacza likwidację konta w BUW. Osoby, które nadal chciałyby korzystać z Biblioteki mogą:
    • założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł), która uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu, bez wypożyczeń książek do domu
    • lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta. Karta z Klubu Absolwenta daje możliwość wypożyczania 3 książek i uprawnia do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu. Karta nie daje dostępu do zasobów elektronicznych z domu.

Studenci/studentki UW po absolutorium

W sytuacji, gdy czytelnik utracił już status studenta, ale nie obronił jeszcze pracy, może korzystać z Biblioteki (wypożyczać książki na zewnątrz) na specjalnych zasadach. Należy poprosić w dziekanacie o wystawienie oświadczenia po absolutorium dla biblioteki. Na podstawie tego dokumentu pracownicy przedłużają / zakładają konto biblioteczne (pomimo braku aktualnego hologramu).

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).