O problemach z wydawaniem tekstów dawnych. Wokół edycji „Merkuryjusza polskiego” Jakuba Kazimierza Haura w serii „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
7 listopada 2022

 

Gabinet Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza 7 listopada 2022 r. o godz.18 w sali 256 na 2. poziomie BUW na dyskusję O problemach z wydawaniem tekstów dawnych. Wokół edycji „Merkuryjusza polskiego” Jakuba Kazimierza Haura w serii „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”.

O unikalnej staropolskiej wierszowanej encyklopedii rozmawiać będą prof. Joanna Partyka, prof. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, dr hab. Jacek Głażewski, Instytut Literatury Polskiej UW, dr hab. Barbara Wagner, Wydział Chemii UW, Agnieszka Fabiańska, Gabinet Rękopisów BUW. Spotkanie poprowadzi Katarzyna Ślaska, wicedyrektor ds. zbiorów specjalnych BUW.

Dyskusji towarzyszyć będzie prezentacja rękopisu „Merkuryjusza polskiego” Jakuba Kazimierza Haura ze zbiorów Gabinetu Rękopisów BUW, który skrywa jako zabytek piśmiennictwa jeszcze rozmaite tajemnice.

Jedyna wierszowana staropolska encyklopedia z przełomu XVII i XVIII wieku, wydobyta z rękopisu i po raz pierwszy ogłoszona drukiem. Autor Jakub Kazimierz Haur (1632-1709) znany dotąd z obszernych kompendiów wpisujących się w europejskie przedoświeceniowe piśmiennictwo encyklopedyczne (najbardziej popularne jego dzieło, Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomijej ziemiańskiej, wydane w 1689 r., jest po trosze szlachecką sylwą), tym razem wszedł w rolę poety-erudyty. Rezultaty tego eksperymentu mogą być dla Czytelnika zaskakujące, co paradoksalnie jeszcze podnosi walor poznawczy dzieła, sprawiając, że podczas lektury się uśmiechamy. Udało się zatem Haurowi w sposób znakomity zrealizować zasadę docere, movere, delectare.

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN

Uczestnicy dyskusji:

Prof. Joanna Partyka – historyk literatury i etnolog. Zajmuje się historią literatury i kultury dawnej, polskiej i iberyjskiej; szczególną uwagę poświęca tekstom paraliterackim, takim jak encyklopedie, traktaty moralne i pedagogiczne, przewodniki dla spowiedników, silvae rerum, bada, m. in. aspekty retoryczne tego typu piśmiennictwa. Jest autorką trzech monografii, wydała z rękopisu Merkuryjusz polski J.K. Haura.

Agnieszka Fabiańska – kierownik Gabinetu Rękopisów BUW, bibliotekarka, kodykolog, badaczka proweniencji rękopisów. Współzałożycielka Zespołu Badań nad Rękopisami SIGLUM

Katarzyna Ślaska – zastępca dyrektora BUW ds. zbiorów specjalnych. Absolwentka UW, bibliotekarka i menadżerka. Interesuje się wykorzystaniem zbiorów specjalnych w humanistyce cyfrowej.

Prof. Tomasz Chachulski – historyk literatury; zajmuje się literaturą polskiego oświecenia, wątkami oświeceniowymi w literaturze współczesnej, edytorstwem naukowym i kształceniem polonistycznym.

Dr hab. Jacek Głażewski – historyk literatury, tłumacz, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Instytucie Literatury Polskiej UW, zajmuje się literaturą i kulturą XVII-XVIII wieku, a także relacjami pomiędzy literaturą, polityką i historią.

Dr hab. Barbara Wagner – chemik i konserwatorka, pracuje w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii UW. Założycielka i kierownik Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Archeometrycznych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Zajmuje się rozwijaniem nowych wieloanalitycznych scenariuszy badań składu pierwiastkowego i stosunków izotopowych obiektów zabytkowych.

Zapraszamy!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).