Strategia – Liczby

BUW w liczbach

Zbiory Biblioteki: 3 358 087 wol., w tym:

 • 2 175 486 wol. książek,
 • 773 002 wol. czasopism,
 • 406 763 wol. zbiorów specjalnych.

 

 • Akcja „BUW dla Sów”:
  • sesja zimowa: 2530 wejść osób z UW, 1596 wejść osób spoza UW;
  • sesja letnia: 4268 wejść osób z UW, 3624 wejścia osób spoza UW.
 • Biblioteki Wydziałowe – 41 bibliotek.
 • Blog Bibliotekarzy BuwLOG – 132 wpisy.
 • BUW – 1 Biblioteka
 • Czasopisma – wpłynęło 5 457 czasopism (w tytułach).
 • Czat – Usługa Libsmart Assistant Zapytaj nas online – 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu rozmów na czacie i e-maili. Ogółem 451 udzielonych informacji.
 • Czytelnicy – 115 004 wszystkich zarejestrowanych czytelników, 21 779 aktywnych czytelników.
 • Digitalizacja zbiorów – 148 622 skany, 3 678 fotografii cyfrowych, 674 tytuły opublikowane w e-bUW.
 • E-zasoby licencjonowane – 195 baz, 267 719 tytułów książek, 7 656 czasopism pełnotekstowych, 2 217 052 udostępnionych zbiorów.
 • Egzemplarz obowiązkowy – wpłynęło 28 257 książek w jedn. ewid.
 • Elektroniczna Biblioteka UW (e-bUW) – 1 726 899 udostępnionych publikacji.
 • Informatorium – 35 732 udzielone informacje ustne.
 • Katalog Centralny NUKAT – 4 105 920 opracowanych rekordów bibliograficznych, 6 418 952 rekordy w bazie CKHW NUKAT.
 • Katalog online Bibliotek UW – 1 099 556 wejść do katalogu Chamo.
 • Książki – wpłynęło 37 016 książek (w jedn. ewid.).
 • Konserwacja zbiorów – 2 247 wykonanych opraw zniszczonych woluminów i reparacja 1550 woluminów.
 • Pracownicy – 245 osób zatrudnionych w BUW.
 • Repozytorium UW – 479 369 udostępnionych zbiorów.
 • Strona domowa Biblioteki – 1 276 262 odwiedzin strony.
 • Szkolenia biblioteczne – 7 803 studentów I roku przeszkolonych w BUW, 5 959 studentów I roku przeszkolonych w Bibliotekach Wydziałowych.
 • Udostępnianie zbiorów – 415 702 wol. udostępnione w Wolnym Dostępie.
 • Wycieczki – 1681 uczestników wycieczek.
 • Wypożyczenia – na zewnątrz 386 279 wol., na miejscu 494 609 wol.
 • Zbiory – 3 358 087 jedn. ewid., w tym: 2 175 486 jedn. ewid. książek, 773 002 jedn. ewid. czasopism, 406 763 jedn. ewid. zbiorów specjalnych.

Dane – stan 31.12.2018 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).