Misja – Strategia – Liczby

Misja

  • Biblioteka stanowi wsparcie naukowo-dydaktyczne dla kadry i studentów UW, jednocześnie udostępniając zbiory wszystkim uprawnionym, zgodnie z regulaminem. Dąży do coraz lepszej widoczności swych zasobów w sieci oraz do sprawnego i globalnego informowania o nich. Integruje informację o zbiorach bibliotek UW.
  • Gromadzi zbiory w postaci elektronicznej i papierowej. Wykorzystuje unikatowe kolekcje historyczne, artystyczne i inne zbiory specjalne w celach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich.
  • Stosuje nowe technologie. Dbając o rozwój infrastruktury informatycznej oraz nowoczesnych systemów bibliotecznych, zapewnia dostęp do doskonałych narzędzi wyszukiwawczych, wzmacniając kompetencje informacyjne użytkowników.
  • Buduje kulturę organizacyjną w atmosferze przyjaznej współpracy. Dba o identyfikację pracowników z celami biblioteki przy zapewnieniu im możliwości indywidualnego rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji.
  • Współpracuje z jednostkami UW oraz z różnymi instytucjami nauki i kultury. Tworzy własną ofertę naukową, dydaktyczną i kulturalną. Dociera do coraz szerszego grona użytkowników, w tym do młodych odbiorców od poziomu szkoły podstawowej.

(źródło: dokument Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na lata 2015-2018)

Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

BUW w liczbach

Aukcja dzieł sztuki współczesnej na rzecz BUW – 80 artystów, którzy przekazali w sumie 130 dzieł.

Biblioteki Wydziałowe – 43 biblioteki.

Blog Bibliotekarzy BuwLOG – 138 wpisów.

BUW – 1 Biblioteka.

Czasopisma – 5 605 czasopism (w tytułach) wpłynęło do BUW.

Czat – 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu dostępna usługa Libsmart Assistant Zapytaj nas online.

Czytelnicy – 161 988 zarejestrowanych czytelników.

Czytniki e-książek – 200 czytników e-książek Kindle ósmej generacji, podarowanych przez firmę Amazon.

E-zasoby licencjonowane – 2 961 600 udostępnionych zbiorów.

Elektroniczna Biblioteka UW e-bUW – 4 554 570 udostępnionych zbiorów.

Katalog Centralny NUKAT – 1559 bibliotekarzy brało udział w budowaniu baz katalogu centralnego.

Katalog online Bibliotek UW – 58 246 utworzonych rekordów egzemplarza (książki i zbiory specjalne).

Książki – 49 576 książek (w jedn.ewid.) wpłynęło do BUW.

Konserwacja zbiorów – 2 309 wykonanych opraw zniszczonych woluminów.

Magazyn – 560 m2 dodatkowej powierzchni magazynowej.

Półki – 5 392 dodatkowych metrów bieżących półek dla ustawienia czasopism i gazet w magazynie.

Pracownicy – 235 osób zatrudnionych w BUW.

Repozytorium UW – 335 629 udostępnionych zbiorów.

Skany – 318 633 skanów umieszczonych w bibliotece cyfrowej e-bUW.

Studenci UW – 11 704 studentów UW zapisanych do BUW.

Szkolenia biblioteczne – 3 848 szkoleń studentów I roku w BUW ; 8 777 szkoleń studentów I roku w Bibliotekach Wydziałowych.

Wycieczki – 2 794 oprowadzeń po Bibliotece.

Wypożyczenia – 426 139 wol.

Wystawa 200 obiektów na 200 lat UW – 141 dni i ok. 3 000 zainteresowanych osób.

Zbiory – 3 255 002 jedn. ewid. w tym: 2 097 914 jedn. ewid. książek, 752 161 jedn. ewid. czasopism, 404 927 jedn. ewid. zbiorów specjalnych.

Zbiory specjalne – 15 879 zbiorów specjalnych (w jedn. ewid.) wpłynęło do BUW.

 

Dane – stan na 31.12.2016 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).