Misja – Strategia – Liczby

Misja

  • Biblioteka stanowi wsparcie naukowo-dydaktyczne dla kadry i studentów UW, jednocześnie udostępniając zbiory wszystkim uprawnionym, zgodnie z regulaminem. Dąży do coraz lepszej widoczności swych zasobów w sieci oraz do sprawnego i globalnego informowania o nich. Integruje informację o zbiorach bibliotek UW.
  • Gromadzi zbiory w postaci elektronicznej i papierowej. Wykorzystuje unikatowe kolekcje historyczne, artystyczne i inne zbiory specjalne w celach naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich.
  • Stosuje nowe technologie. Dbając o rozwój infrastruktury informatycznej oraz nowoczesnych systemów bibliotecznych, zapewnia dostęp do doskonałych narzędzi wyszukiwawczych, wzmacniając kompetencje informacyjne użytkowników.
  • Buduje kulturę organizacyjną w atmosferze przyjaznej współpracy. Dba o identyfikację pracowników z celami biblioteki przy zapewnieniu im możliwości indywidualnego rozwoju i stałego podnoszenia kwalifikacji.
  • Współpracuje z jednostkami UW oraz z różnymi instytucjami nauki i kultury. Tworzy własną ofertę naukową, dydaktyczną i kulturalną. Dociera do coraz szerszego grona użytkowników, w tym do młodych odbiorców od poziomu szkoły podstawowej.

(źródło: dokument Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) na lata 2015-2018)

Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

BUW w liczbach

Akcja „BUW dla Sów” – sesja zimowa: 3649 wejść, sesja letnia 5707 wejść.

Biblioteki Wydziałowe – 41 bibliotek.

Blog Bibliotekarzy BuwLOG – 149 wpisów.

BUW – 1 Biblioteka

Czasopisma – wpłynęło 5 900 czasopism (w tytułach).

Czat – Usługa Libsmart Assistant Zapytaj nas online – 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 286 rozmów na czacie, 247 e-maili. Ogółem 533 udzielonych informacji.

Czytelnicy – 164 540 wszystkich zarejestrowanych czytelników, w tym 24 274 nowo zapisanych czytelników.

E-zasoby licencjonowane – 176 baz; 232 872 tytuły książek, 148 655 tytułów czasopism; 3 393 816 udostępnionych zbiorów.

Egzemplarz obowiązkowy – wpłynęło 26 786 książek w jedn. ewid.

Elektroniczna Biblioteka UW e-bUW – 331 476 e-publikacji; 21 244 547 odwiedzin; 1 570 129 udostępnionych publikacji.

Katalog Centralny NUKAT – 3 827 954 rekordy bibliograficzne, 3 943 563 rekordy haseł przedmiotowych.

Katalog online Bibliotek UW – 65 999 utworzonych rekordów egzemplarza (książki i zbiory specjalne).

Książki – wpłynęły 50 373 książki (w jedn.ewid.)

Konserwacja zbiorów – 2 215 wykonanych opraw zniszczonych woluminów.

Kurs „Napisz z nami tekst naukowy” – w roku akademickim 2016/2017 – 1236 przeszkolonych osób.

Nowa strona www – w okresie 2.10.2017-31.12.2017 zarejestrowano 382 008 wejść na stronę.

Pracownicy – 244 osoby zatrudnione w BUW.

Repozytorium UW – 441 614 udostępnionych zbiorów.

Skany – 489 994 skany umieszczone w bibliotece cyfrowej e-bUW.

Studenci UW – 12 460 studentów UW zapisanych do BUW.

System Wypożyczeń Warszawskich – BiblioWawa – w okresie 18.12.2017 r. – 31.01.2018 r. – 595 zarejestrowanych użytkowników.

Szkolenia biblioteczne – 5 588 studentów I roku w BUW, 8 477 studentów I roku w Bibliotekach Wydziałowych.

Udostępnianie zbiorów – 498 391 wol. w Wolnym Dostępie.

Wycieczki – 1428 uczestników wycieczek.

Wypożyczenia – na zewnątrz 406 113 wol., na miejscu 582 930 wol.

Zbiory – 3 313 436 jedn. ewid., w tym: 2 142 296 jedn. ewid. książek, 763 218 jedn. ewid. czasopism, 407 302 jedn. ewid. zbiorów specjalnych i zinwentaryzowanych zasobów elektronicznych.

Zbiory specjalne i zinwentaryzowane zasoby elektroniczne – 28 108 zbiorów (w jedn.ewid.) wpłynęło do BUW.

Dane – stan 31.12.2017 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).