Strategia – Liczby

BUW w liczbach

Zbiory Biblioteki: 3 393 209   wol., w tym:

 • 2 200 073 wol. książek,
 • 782 064 wol. czasopism,
 • 411 072 wol. zbiorów specjalnych.

 

 • Akcja „BUW dla Sów”:
  • sesja zimowa: 2969 wejść osób z UW, 2435  wejść osób spoza UW;
  • sesja letnia: 6445 wejść osób z UW, 5925 wejść osób spoza UW.
 • Biblioteki Wydziałowe – 41 bibliotek.
 • Blog Bibliotekarzy BuwLOG –  168 wpisów.
 • BUW – 1 Biblioteka
 • Crispa – Biblioteka Cyfrowa UW – 394 186 zbiorów, 718 069 udostępnionych publikacji
 • Czasopisma – wpłynęło 9 120 (w tytułach).
 • Czat – Usługa Libsmart Assistant Zapytaj nas online – 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu rozmów na czacie i e-maili. Ogółem 352 udzielone informacje.
 • Czytelnicy – 112 826 zarejestrowanych czytelników, 25 086 aktywnych czytelników.
 • Digitalizacja zbiorów – 175 663 skany, 5 252  fotografie cyfrowe, 1 044 tytuły opublikowane w bibliotece cyfrowej UW Crispie.
 • E-zasoby licencjonowane – 279 055 tytułów książek, 121 909  czasopism pełnotekstowych, 2 003 679 udostępnionych zbiorów.
 • Egzemplarz obowiązkowy – wpłynęły 23 554 książki w jedn. ewid.
 • FB – 417 postów.
 • Informacja dziedzinowa – 5 226 udzielonych informacji.
 • Informatorium – 33 572 udzielone informacje ustne.
 • Instagram – 174 posty.
 • Katalog Centralny NUKAT – 4 374 700 opracowanych rekordów bibliograficznych, 6 775 221  rekordów w bazie CKHW NUKAT.
 • Katalog online Bibliotek UW – 1 159 284 wejścia do katalogu Chamo.
 • Książki – wpłynęło 33 165 książek (w jedn. ewid.).
 • Konserwacja zbiorów – 2 291 wykonanych opraw zniszczonych woluminów i reparacja 1825 woluminów.
 • Pracownicy – 239 osób zatrudnionych w BUW.
 • Repozytorium UW – 2 302 zbiory, 695 618  udostępnionych publikacji.
 • Strona domowa Biblioteki – 1 386 663 wejścia na stronę.
 • Szkolenia biblioteczne – 6 467 studentów I roku przeszkolonych w BUW, 5 143 studentów I roku przeszkolonych w Bibliotekach Wydziałowych.
 • Udostępnianie zbiorów – 580 944 wol. udostępnione w Wolnym Dostępie.
 • Wolny Dostęp – 568 086 woluminów.
 • Wycieczki – 1537 uczestników wycieczek.
 • Wypożyczenia – na zewnątrz 369 490 wol., na miejscu 473 109 wol.
 • Zbiory – 3 393 209 jedn. ewid., w tym: 2 200 073 jedn. ewid. książek, 782 064  jedn. ewid. czasopism, 411 072 jedn. ewid. zbiorów specjalnych.

Dane – stan 31.12.2019 r.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).