Nowe Regulaminy: Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW i Udostępniania Zbiorów BUW

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Od 18 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW oraz Regulamin Udostępniania Zbiorów BUW, zatwierdzone uchwałą nr 300 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwracamy uwagę na kilka zmian:

  • do wypożyczania poza Bibliotekę książek z Księgozbioru Dydaktycznego upoważnione są wszystkie osoby mające uprawnienia do wypożyczeń (§ 2 pkt 7),
  • uprawnienia do wypożyczeń dla wszystkich pracowników UW, nie będących samodzielnymi nauczycielami akademickimi UW, są jednakowe i wynoszą 10 wol. do 60 dni (§ 6),
  • zgłoszenie reklamacji dotyczących wypożyczeń i zwrotów jest możliwe w ciągu 5 dni ( § 3 pkt 3),
  • prawo do korzystania ze zbiorów BUW na miejscu oraz do ich wypożyczania mają członkowie Klubu Absolwenta UW po zarejestrowaniu elektronicznej legitymacji absolwenta (ELA) i po spełnieniu warunków określonych przez Klub (§ 2 pkt 2, 3 i 7).

 

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).