Nowa usługa – informacja bibliometryczna

Zapraszamy do skorzystania  z naszej nowej usługi – informacji bibliometrycznej.

To pakiet usług skierowanych do pracowników naukowych, pracowników dydaktycznych i doktorantów UW:

 • Analiza dorobku naukowego, czyli:
  • wyszukiwanie i wyliczanie wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, Indeks Hirscha, SNIP);
  • analiza dorobku naukowego pracowników na potrzeby rankingów, awansów zawodowych pracowników naukowych oraz wniosków grantowych.
 • Konsultacje, które obejmują następujące tematy:
  • znaczenie moich badań – analiza bibliometryczna i altmetryczna dorobku naukowego. Po konsultacji uczestnik otrzyma (w zależności od potrzeb) raport zawierający:
   • analizę bibliometryczną naukowca,
   • analizę bibliometryczną i altmetryczną publikacji (szczegółową): IF, liczba cytowań, pobrania, polubienia;
  • identyfikator naukowca (ORCID, SCOPUS ID, ResearcherID);
  • poradę na temat jak i gdzie publikować, czyli strategia wyboru czasopisma (nowe wytyczne wg Ustawy 2.0).

Usługi są bezpłatne.
Uwaga, wykonanie analizy bibliometrycznej trwa 7 dni roboczych.

Kontakt:
Maja Bogajczyk
e-mail: m.bogajczyk@uw.edu.pl
tel. (22) 55 25 159

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).