Nowa Dyrektorka BUW

Szanowni Państwo,
z dn. 1 lipca 2018 roku stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie obejmuje Anna Wołodko – bibliotekarz dyplomowany, ostatnio kierowniczka Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych, wcześniej sekretarz naukowy i koordynatorka krajowej i zagranicznej współpracy BUW.
Anna Wołodko, kontynuując w wielu aspektach pracę poprzedników, stawia sobie też nowe cele, do których należy między innymi zoptymalizowanie systemu biblioteczno-informacyjnego UW: „responsywny, inkluzywny, kompetentny i przyjazny, dumnie wspierający społeczność uniwersytecką – każdego studenta, każdego pracownika, w każdej sytuacji – takimi cechami powinien się charakteryzować system biblioteczny uczelni XXI wieku” podkreśla.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).