Na selfcheckach można też zwracać książki

Informujemy, że za pomocą selfchecków można nie tylko wypożyczać i prolongować, ale również zwracać książki.
Ponadto od poniedziałku do piątku w godz.13-16 przy selfcheckach dyżuruje bibliotekarz, który pomoże przy ewentualnych kłopotach przy obsłudze urządzenia.

Przypominamy, że selchecki znajdują się na poziomie 1 naprzeciwko Wypożyczalni Miejscowej i są dostępne w godzinach pracy Biblioteki, m.in. w niedziele i podczas akcji „BUW dla sów”.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).