Ludwig Wittgenstein: Odyseja Traktatu. Stulecie „Traktatu logiczno-filozoficznego”

4-24 listopada 2019 r.

Wystawa przedstawia drogę, jaka zaprowadziła Ludwiga Wittgensteina do spisania „Traktatu logiczno-filozoficznego”. Fotografie, wyimki z listów filozofa i jego bliskich, a wreszcie komentarze autorów wystawy składają się na opowieść o człowieku, który bez reszty oddał się refleksji nad językiem i myśleniem. Pod wpływem lektury Tołstoja i przeżyć wojennych refleksja ta splotła się z medytacjami natury egzystencjalnej i właśnie ta niezwykła mieszanka znalazła swój wyraz w słynnym Traktacie.

Wystawa została przygotowana w ramach warszawskiej konferencji  „Ludwig Wittgenstein and his Tractatus, international conference” przez Austriackie Forum Kultury i Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

Wernisaż wystawy „Ludwig Wittgenstein: Odyseja Traktatu. Stulecie Traktatu logiczno-filozoficznego” odbędzie się 4 listopada o godz. 18.00 pod Wielkim Świetlikiem (II p.).

Wstęp wolny.

Die Ausstellung schildert den Schaffensweg Wittgensteins, der zur Entstehung des Tractatus logico-philosophicus führte. Fotografien, Auszüge aus Briefen von Wittgenstein und seinen Korrespondenzpartnern sowie Kommentare der Ausstellungsmacher zeichnen das Bild eines Menschen, der sich vollkommen der Reflexion über Sprache und das Denken verschrieben hat. Diese Reflexionen verbanden sich, beeinflusst von Wittgensteins Kriegserfahrungen und der Lektüre Tolstois, mit Meditationen existentieller Natur – und eben diese ungewöhnliche Mischung fand ihren Ausdruck im Tractatus.

Eröffnung der Ausstellung „Ludwig Wittgenstein: Die Odyssee des Tractatus. Das Jahrhundert des Tractatus logico-philosophicus“ 4.11.2019, 18.00. Eintritt frei.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).