Książkomat w BUW

W BUW można skorzystać z książkomatu.

Jest on dostępny 24/7.

Moga z niego skorzystać czytelnicy, którzy:

  • mają ważną kartę biblioteczną z odpowiednim terminem ważności (nie krótszym, niż systemowo wyznaczany termin zwrotu zamówionej książki),
  • nie mają zobowiązań wobec BUW ani wobec pozostałych bibliotek SBI UW (kary, przetrzymanie wypożyczonych książek ponad wyznaczony termin, blokada konta),
  • mają uprawnienia do wypożyczeń poza BUW ,
  • mają odpowiednią liczbę wolnych miejsc na swoim koncie bibliotecznym (nie mniejszą niż liczba zamówionych do książkomatu egzemplarzy).

Do książkomatu można zamówić wyłącznie pozycje z Katalogu Bibliotek UW z lokalizacją BUW Magazyn, mające status „Dostępny”.

Nie są realizowane:

  • zamówienia do książkomatu na CD-ROMy, na książki z bibliotek wydziałowych i z Cyfrowych Katalogów Kartkowych,
  • rezerwacje do książkomatu na egzemplarze wypożyczone.

Zamówienie można odebrać po otrzymaniu e-maila z informacją o możliwości odebrania zamówionych egzemplarzy, nie później niż w ciągu trzech dni od powiadomienia.

W momencie odbierania zamówionych egzemplarzy ze skrytki są one rejestrowane na koncie bibliotecznym jako wypożyczone.

Otwarcie skrytki nie jest możliwe, jeżeli w momencie odbierania zamówionych książek:

  • konto biblioteczne jest nieważne,
  • termin ważności konta bibliotecznego jest krótszy niż byłby termin zwrotu zamówionej książki,
  • konto biblioteczne jest zablokowane (kary, przetrzymanie wypożyczonych książek ponad wyznaczony termin itd.),
  • liczba książek znajdujących się w skrytce przekracza liczbę wolnych miejsc na koncie bibliotecznym. Uwaga! Próba odebrania książek spowoduje zablokowanie skrytki, jednak system na koncie bibliotecznym zarejestruje wypożyczenie egzemplarzy zgodnie z wolną na koncie liczbą miejsc.

Po przedłużeniu ważności konta bibliotecznego i/lub po uregulowaniu zobowiązań wobec BUW lub innych bibliotek SBI UW można otworzyć skrytkę z zamówionymi książkami, w pozostałych przypadkach otwarcie skrytki nie jest możliwe.

Książki wypożyczone w książkomacie można oddać w trezorze, selfczeku lub w Wypożyczalni BUW.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z książkomatu znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy do korzystania!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).