Koszyki w BUW

Od 15 grudnia na terenie Wolnego Dostępu znajdą Państwo koszyki, które można wykorzystać do noszenia książek, notatników, laptopa itd.
Przed wyjściem z biblioteki prosimy zostawić koszyk w wyznaczonym miejscu przy schodach głównych.
Prosimy o niewynoszenie koszyków do szatni.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).