Klub pod Otwartą Księgą

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy BUW zapraszają na spotkanie w Klubie pod Otwartą Księgą.

25 lutego 2020 r., o godz. 13.30 w sali 256 w BUW dr Magdalena Paul przedstawi temat: Biblioteka – zmiana. Badania wpływu bibliotek.

Biblioteki tworzą wizje, misje i strategie, aby jak najlepiej służyć swoim lokalnym społecznościom. Bibliotekarze również mają codzienną misję wspierania użytkowników w ich dostępie do informacji, edukacji i kultury. Biblioteki i bibliotekarze dają z siebie wiele – co jednak biorą z tego użytkownicy? Na pytanie to starają się odpowiedzieć badania prowadzone w ramach trendu wpływu bibliotek (ang. library impact). W czasie wystąpienia prelegentka opowie, jak rozumiany jest wpływ bibliotek, czym to podejście różni się od tradycyjnych badań działalności bibliotek. Przedstawi przykłady inicjatyw dotyczących bibliotek w różnych krajach oraz podzieli się własnymi doświadczeniami z badania mazowieckich bibliotek publicznych.

Dr Magdalena Paul jest absolwentką Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, późniejszego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w analizach kompetencji cyfrowych i społecznego funkcjonowania instytucji kultury. Obecnie realizuje badania dotyczące nieczytelników i nieużytkowników bibliotek oraz kontrowersyjnych książek dla dzieci.

Zapraszamy

Wstęp wolny

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).