Klub pod Otwartą Księgą

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Koło SBP przy BUW zapraszają na spotkanie w Klubie pod Otwartą Księgą.

21 stycznia 2020 r., godz. 13.30, sala 256 (poziom II)

Katarzyna Ziętal z Ośrodka KARTA przybliży temat archiwów społecznych.

Archiwum społeczne powstaje w efekcie celowej oddolnej działalności obywatelskiej. Jego główną misją jest aktywne działanie na rzecz ratowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, a celem – pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowanie i udostępnianie materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Do tworzenia takich oddolnych dokumentacji angażują się również biblioteki. O tym „Jak biblioteka staje się archiwum społecznym” Katarzyna Ziętal pisała na łamach portalu EBIB. Także o działaniach Ośrodka „Karta i archiwach społecznych”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką  AS-ów.

Wstęp wolny

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).