Kabiny pracy indywidualnej dla pracowników naukowych – zmiany w zasadach udostępniania

Od 14 października 2019 r. zmieniają się zasady udostępniania kabin pracy indywidualnej dla pracowników naukowych:

  • liczba kabin jednodniowych zwiększy się do pięciu (nr 409, 417, 418, 419, 420). Kabin tych nie będzie można zamawiać i rezerwować. Aby skorzystać z kabiny jednodniowej należy zgłosić się do bibliotekarza dyżurującego w Czytelni Ogólnej. (Uwaga! Kabiny jednodniowe 417-420 będą udostępniane na nowych zasadach dopiero po wygaśnięciu rezerwacji dokonanych do 25 września br.);
  • pozostałe kabiny (nr 401-408, 410-416) będzie można rezerwować na nowych zasadach. Od 14 października system nie pozwoli na rezerwację wybranej kabiny/kabin. Będzie można złożyć tylko jedną rezerwację na dowolną kabinę. Rezerwacja złożona w ten sposób spowoduje ustawienie się w kolejce do wszystkich kabin. Pierwsza osoba z kolejki otrzyma informację o możliwości odbioru klucza do pierwszej zwolnionej kabiny;
  • czas wypożyczenia i prolongaty kabiny oraz czas wypożyczenia materiałów magazynowych do kabiny skróci się do 14 dni;
  • czas odbioru kluczyka do zarezerwowanej kabiny skróci się do 3 dni od momentu otrzymania powiadomienia z BUW.

Powyższe zmiany mają na celu  zwiększenie dostępności kabin pracy indywidualnej.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).