Użyczenia obiektów

Użyczenie wystaw planszowych

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie dysponuje następującymi wystawami planszowymi:

 • „Julian Ochorowicz (1850-1917). Śmiały myśliciel. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek renesansu w czasach pozytywizmu”
  27 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance), 1 baner
 • „Fashionable, dandys, elegant. Moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”
  58 plansz o zróżnicowanych wymiarach (4 plansze 0,70 × 1,00 m, 36 plansz 0,50 x 0,70 m, 18 plansz 1,40 x 1,00 m)   (wydruk na PCV)
 • „Chemicy – absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego”
  25 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Profesorowie Warszawskiej Szkoły Głównej”
  40 plansz o wym. 0,70 × 1,00 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Karol Szymanowski”
  31 plansz o wym. 0,90 × 0,90 m (wydruk na lekkiej piance)
 • „Karol Szymanowski. Źródła i inspiracje”
  38 plansz o wym. 0,70 × 1 m (wydruk na lekkiej piance i PCV)

Wniosek o ich użyczenie należy kierować do Oddziału Promocji, Wystaw i Współpracy, promocja.buw@uw.edu.pl, tel. (22) 55 25 309, 55 25 175, 55 25 346, 55 25 283.

Wniosek o użyczenie wystawy planszowej

Wniosek powinien zawierać:

 • dane dotyczące wypożyczającej instytucji,
 • charakterystykę imprezy, której wystawa ma być elementem,
 • planowane daty wystawy.

Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia.
Transport do miejsca ekspozycji i powrotny do BUW odbywa się na koszt instytucji wnioskującej o użyczenie.
BUW zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty eksploatacyjnej z tytułu ekspozycji wystawy.

Użyczenie obiektów ze zbiorów BUW na wystawy

Instytucje planujące zorganizowanie wystawy z wykorzystaniem obiektów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie proszone są o skierowanie pisemnego wniosku do Dyrekcji BUW.
Wniosek o użyczenie obiektów ze zbiorów BUW na potrzeby wystaw powinien zawierać następujące informacje:

 • dane dotyczące instytucji planującej wystawę oraz samej wystawy (temat, okoliczności, partnerzy),
 • dane dotyczące warunków ekspozycji (facility report); BUW zastrzega sobie prawo odmowy użyczenia obiektów, których ekspozycja na imprezie wnioskodawcy nie będzie spełniała warunków niezbędnych dla zachowania właściwego stanu oraz bezpieczeństwa obiektów,
 • daty planowanej ekspozycji oraz sugerowany okres użyczenia; BUW zastrzega sobie prawo odmowy użyczenia obiektów, o które wnioskodawca zwraca się w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed planowanym otwarciem wystawy,
 • wykaz wnioskowanych obiektów.

Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia.
BUW zastrzega sobie prawo do określenia sposobu przygotowania obiektów do ekspozycji. Koszty powstałe z tytułu tych przygotowań (czyszczenie, naprawa i in.), koszt podróży służbowej i diet przedstawiciela BUW, nadzorującego montaż ekspozycji z użyciem eksponatów z BUW, ponosi wnioskodawca. Preliminarz kosztów przygotowania obiektów do ekspozycji BUW dostarcza po wpłynięciu oficjalnego wniosku o użyczenie.

Wniosek o użyczenie obiektu

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).