Organizacja wystaw i wydarzeń

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie prowadzi działalność kulturalną i edukacyjną.
W przestrzeni BUW prezentowane są wystawy obrazów, rysunków, planszowe, zdjęciowe i z obiektów zabytkowych.
W Bibliotece odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, takie jak odczyty, pokazy, spotkania autorskie.

Aby zgłosić propozycję wystawy/wydarzenia, należy wysłać wstępny opis na adres: promocja.buw@uw.edu.pl, w którym znajdą się następujące dane:

  • dane osoby/instytucji,
  • nazwa i charakter imprezy,
  • opis imprezy,
  • daty imprezy,
  • forma współpracy z BUW.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).