Zasady wykorzystania baz

Dozwolone wykorzystanie baz:
 • Wyszukiwanie, przeglądanie i czytanie online materiałów dostępnych w licencjonowanych zasobach UW.
 • Pobieranie tekstów PDF i innych dostępnych plików za pomocą udostępnionych przez wydawcę funkcji platformy.
 • Drukowanie artykułów PDF na własny, prywatny użytek naukowy, dydaktyczny, badawczy.
 • Tworzenie indywidualnych, spersonalizowanych kont użytkownika w poszczególnych bazach, w celu zarządzania wyszukiwaniami, cytowaniami, folderami, pobieraniem plików i ustawieniami preferencji.
 • Pobieranie książek elektronicznych lub ich fragmentów (tu, gdzie dostępne) oraz odkładanie na wirtualną półkę (tu, gdzie dostępne).
 • Wykorzystanie na własny użytek naukowy (nauka, dydaktyka) pobranych i przeczytanych materiałów z poszanowaniem prawa autorskiego, zawsze ze wskazaniem dokładnego źródła.
 • Udostępnianie materiałów z baz wyłącznie osobom uprawnionym (tj. społeczności studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego) do celów zespołowej pracy badawczej, nauki itp.
Niedozwolone wykorzystanie baz:
 • Udostępnianie danych do logowania (numeru karty/ELS i hasła) do licencjonowanych baz osobom trzecim (spoza społeczności studentów i pracowników UW).
 • Udostępnianie osobom trzecim (spoza społeczności studentów i pracowników UW) jakichkolwiek materiałów pobranych z baz.
 • Udzielanie dostępu do artykułów osobom trzecim (spoza społeczności studentów i pracowników UW) poprzez wysyłanie ich pocztą elektroniczną.
 • Publikowanie pobranych z baz materiałów w otwartych, ogólnodostępnych serwisach internetowych i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.
 • Archiwizowanie materiałów pobranych z baz na zewnętrznych serwerach i portalach.
 • Powielanie pobranych materiałów na wielu urządzeniach, niebędących własnością autoryzowanego użytkownika.
 • Wprowadzanie modyfikacji w pobranych materiałach w celu dalszego ich udostępnienia.
 • Wykorzystanie materiałów we własnych pracach naukowych/badawczych bez wskazania źródła i poszanowania autorstwa.
 • Komercjalizacja pobranych materiałów w jakiejkolwiek formie (sprzedaż, dystrybucja, udostępnianie online).
 • Korzystanie z zewnętrznego oprogramowania w celu przeszukiwania licencjonowanych baz.
 • Masowe i automatyczne (z wykorzystaniem oprogramowania) pobieranie plików i innych danych.
 • Działanie na szkodę techniczną serwisu poprzez inne niedozwolone operacje i jakąkolwiek ingerencję techniczną.
Uwaga:

Przypominamy, że wszystkie zasoby elektroniczne UW udostępniane są na licencjach wydawców i są przez nich monitorowane.
Wszelkie niedozwolone operacje wykonywane przez użytkowników mogą skutkować odłączeniem i/lub tymczasową blokadą serwisu dla całej społeczności UW oraz konsekwencjami prawnymi.
W przypadku wątpliwości związanych z wykorzystaniem zasobów zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami wykorzystania każdej z baz, załączonymi w stopce strony (jako: Terms of Use, Terms and Conditions, Terms of Service, User Permissions, Warunki korzystania, Prawa autorskie, itp.).

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).