Wypożyczalnie

Wypożyczalnia

W Wypożyczalni można wypożyczać, prolongować termin zwrotu i zwracać wypożyczone książki i czytniki Kindle, otrzymywać rozliczenie roczne lub na koniec studiów (tzw. obiegówkę) oraz opłacić (wyłącznie kartą) należność za przetrzymane książki.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek 14-21
 • środa – piątek 9-16
 • sobota 9-15

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:

 • poniedziałek, wtorek 14-21
 • środa – piątek 9-16

tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia znajduje się na poziomie 1 (po wejściu na schody i minięciu kolumn z filozofami należy skierować się na lewo).

Forma, tryb i czas realizacji zamówień z magazynu
Forma zamówienia
 • opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online,
 • opcja Zamów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych.
Tryb realizacji zamówienia
 • zamówienia składane w poniedziałki i wtorki do godz. 20, środy, czwartki i piątki do godz. 15, w soboty do godz. 14 – realizowane są tego samego dnia,
 • zamówienia składane w poniedziałki i wtorki po godz. 20, w środy, czwartki i piątki po godz. 15 realizowane są następnego dnia,
 • zamówienia składane w soboty po godz. 14 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek.
Czas realizacji zamówienia
 • 1 godz.
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia znajduje się w pok. 137 (poziom 1).

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek 14-21
 • środa – piątek 9-16

tel. 22 55 25 209

e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Sprowadzanie i udostępnianie materiałów z innych bibliotek

Dla pracowników, doktorantów i studentów UW biblioteka może sprowadzić książkę spoza Warszawy (z bibliotek krajowych lub zagranicznych). Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których nie ma w bibliotekach warszawskich, a z bibliotek zagranicznych – te, których nie posiadają biblioteki krajowe i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UW.

Zamówienia należy składać poprzez dedykowaną aplikację, w zamówieniach należy podać dokładne dane bibliograficzne:

 • książki – autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
 • kopii artykułu – autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer.

Jednorazowo można zamówić 5 publikacji, o realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia, użytkownik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie. Koszty sprowadzenia materiałów określa Wykaz opłat.

Z zamówionych materiałów będzie można skorzystać w Czytelni. Najpóźniej dzień przed wizytą w BUW użytkownik musi zgłosić wizytę telefonicznie (tel. 55 25 209) lub na adres email: wyp.buw@uw.edu.pl.

SUBITO – Zamawianie artykułów z czasopism (usługa odpłatna)

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie pośredniczy w zamawianiu artykułów z czasopism zagranicznych w ramach serwisu SUBITO. Z usługi mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. System oferuje dostęp do ok. miliona tytułów czasopism naukowych z różnych dziedzin (ok. 11 milionów artykułów!). Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi do 72 godzin.

Stowarzyszenie SUBITO tworzą biblioteki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Zamówienia należy składać poprzez dedykowaną aplikację i muszą one zawierać dokładne dane bibliograficzne artykułu:

 • imię/-ona i nazwisko/-a autora/-ów,
 • tytuł artykułu,
 • tytuł czasopisma,
 • rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu, ISSN,
 • numery stron.

Uwaga! Brak któregoś z elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia.

Odbiór – Czytelnik otrzymuje dokument wyłącznie w postaci odpłatnego wydruku z kopii elektronicznej. Sposób odbioru ustalany jest z pracownikiem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Standardowo kopie artykułów dostarczane są pocztą elektroniczną do BUW. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych dokumenty nie mogą być przesłane w ten sposób, dostarczane są do BUW pocztą lub faksem. Uwaga! Wysłanie dokumentu pocztą wydłuża czas oczekiwania.

Koszt usługi – opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wysyłającą + 23% VAT.

Wypożyczanie zbiorów BUW bibliotekom i innym instytucjom

BUW wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nie wykonuje kopii ze zbiorów BUW (takie zamówienia można kierować do Pracowni Reprograficznej).

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • dzieła niewypożyczane zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz niezbędne w procesie dydaktycznym UW,
 • dzieła wielkoformatowe.

Podstawowe zasady realizacji zamówień międzybibliotecznych:

 • zamówienia są realizowane na podstawie rewersów przesyłanych wyłącznie na adres e-mailowy (1 e-mail – 1 zamówienie),
 • koszty wysłania zamówionych materiałów bibliotecznych drogą pocztową pokrywa BUW, koszty przesyłki zwrotnej – strona zamawiająca.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Wypożyczalni Międzybibliotecznej (tel. 22 55 25 209).

 Biblioteka Austriacka w BUW

Biblioteka Austriacka w Warszawie powstała w 2002 roku na mocy porozumienia zawartego między austriackim Federalnym Ministerstwem do Spraw Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych, reprezentowanym przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, a Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.
Oferta książkowa Biblioteki Austriackiej obejmuje m.in. literaturę piękną i historię Austrii, literaturoznawstwo, historię literatury, historię krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej, sztukę i architekturę, filozofię, krajo- i kulturoznawstwo.
Do dyspozycji czytelników dostępne są na miejscu również bieżące gazety, czasopisma fachowe i periodyki.

biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 211

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).