Wypożyczalnie

Uwaga! Aktualne informacje dotyczące wypożyczeń, zwrotów i innych usług biblioteki znajdują się w ogłoszeniu

 

Wypożyczalnia

W Wypożyczalni można wypożyczać, prolongować termin zwrotu i zwracać wypożyczone książki i czytniki Kindle, otrzymywać rozliczenie roczne lub na koniec studiów (tzw. obiegówkę) oraz opłacić (wyłącznie kartą) należność za przetrzymane książki.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-21

tel. 22 55 25 167

Wypożyczalnia znajduje się na poziomie 1 (po wejściu na schody i minięciu kolumn z filozofami należy skierować się na lewo).

Forma, tryb i czas realizacji zamówień z magazynu
Forma zamówienia
 • opcja Zamów/Rezerwuj w katalogu online
 • opcja Zamów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych
Tryb realizacji zamówienia
 • zamówienia składane od poniedziałku do soboty do godz. 20 – realizowane są tego samego dnia
 • zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godz. 20 – realizowane są w dniu następnym
 • zamówienia składane w soboty po godz. 20 i w niedziele – realizowane są w poniedziałek
Czas realizacji zamówienia
 • 1 godz.
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Uwaga! Od 18 maja 2020 r. do odwołania Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pracuje w następującym trybie:

 • Z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy UW posiadający ważne konto biblioteczne bez zaległości.
 • Zamówienia na książki lub artykuły niedostępne w BUW i bibliotekach warszawskich
  • należy składać poprzez aplikację
  • w zamówieniach należy podać dokładne dane bibliograficzne:
   • książki – autor, tytuł, miejsce, rok wydania,
   • kopii artykułu – autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł czasopisma, rocznik, numer.
  • jednorazowo można zamówić 5 publikacji,
  • o realizacji lub braku możliwości realizacji zamówienia, czytelnik zostaje powiadomiony mailem lub telefonicznie.
 • Zasady realizacji zamówień:
 • Skany zamówionych artykułów, po dokonaniu opłaty za usługę, przesyłane są na adres mailowy czytelnika.
 • Książki wypożyczone z innych bibliotek, za zgodą tych bibliotek i na określony przez nie czas, są wypożyczane czytelnikom do domu.
 • Wypożyczenie książki z zagranicy jest możliwe po dokonaniu opłaty.
 • Jeśli biblioteka wypożyczająca nie wyrazi zgody na wypożyczenie zamówionych materiałów do domu, zamówienie nie jest realizowane.
 • Książki zamówione poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną można wypożyczać i zwracać w tymczasowej Wypożyczalni Miejscowej (sala 0.85 na poziomie 0).
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne są rejestrowane na koncie czytelnika, jednak nie pomniejszają przysługujących czytelnikowi limitów wypożyczania zbiorów BUW.

Wypożyczalnia znajduje się w pok. 137 (poziom 1).

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek 11-18
 • wtorek – piątek 9-15

tel. 22 55 25 209

e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

Sprowadzanie i udostępnianie materiałów z innych bibliotek

Dla pracowników i studentów UW biblioteka może sprowadzić książkę spoza Warszawy (z bibliotek krajowych lub zagranicznych). Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których nie ma w bibliotekach warszawskich, a z bibliotek zagranicznych – te, których nie posiadają biblioteki krajowe i które nie są dostępne w wersji elektronicznej w sieci UW.

Zamówienia należy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Koszty sprowadzenia materiałów określa Wykaz opłat. Sprowadzone książki udostępniane są w czytelni BUW.

SUBITO – Zamawianie artykułów z czasopism (usługa odpłatna)

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie pośredniczy w zamawianiu artykułów z czasopism zagranicznych w ramach serwisu SUBITO. Z usługi mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego. System oferuje dostęp do ok. miliona tytułów czasopism naukowych z różnych dziedzin (ok. 11 milionów artykułów!). Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi do 72 godzin.

Stowarzyszenie SUBITO tworzą biblioteki z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Zamówienie Czytelnik powinien złożyć osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUW.
Zamówienie musi zawierać dokładne dane bibliograficzne artykułu:
– imię/-ona i nazwisko/-a autora/-ów,
– tytuł artykułu,
– tytuł czasopisma,
– rok publikacji, numer woluminu, numer zeszytu, ISSN,
– numery stron.
Uwaga! Brak któregoś z elementów opisu uniemożliwia realizację zamówienia.

Odbiór – Czytelnik otrzymuje dokument wyłącznie w postaci odpłatnego wydruku z kopii elektronicznej. Po odbiór wydruku trzeba się zgłosić do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUW.

Standardowo kopie artykułów dostarczane są pocztą elektroniczną do BUW. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych dokumenty nie mogą być przesłane w ten sposób, dostarczane są do BUW pocztą lub faksem. Uwaga! Wysłanie dokumentu pocztą wydłuża czas oczekiwania.

Koszt usługi – opłata w wysokości określonej przez bibliotekę wysyłającą + 23% VAT.

Wypożyczanie zbiorów BUW bibliotekom i innym instytucjom

BUW wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym na okres 30 dni.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nie wykonuje kopii ze zbiorów BUW (takie zamówienia można kierować do Pracowni Reprograficznej).

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • dzieła niewypożyczane zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu udostępniania zbiorów BUW oraz niezbędne w procesie dydaktycznym UW,
 • dzieła wielkoformatowe.

Podstawowe zasady realizacji zamówień międzybibliotecznych:

 • zamówienia są realizowane na podstawie rewersów przesyłanych wyłącznie na adres e-mailowy (1 e-mail – 1 zamówienie),
 • koszty wysłania zamówionych materiałów bibliotecznych drogą pocztową pokrywa BUW, koszty przesyłki zwrotnej – strona zamawiająca.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc do Wypożyczalni Międzybibliotecznej (tel. 22 55 25 209).

 Biblioteka Austriacka w BUW

Biblioteka Austriacka w Warszawie powstała w 2002 roku na mocy porozumienia zawartego między austriackim Federalnym Ministerstwem do Spraw Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych, reprezentowanym przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, a Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.
Oferta książkowa Biblioteki Austriackiej obejmuje m.in. literaturę piękną i historię Austrii, literaturoznawstwo, historię literatury, historię krajów Europy Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodniej, sztukę i architekturę, filozofię, krajo- i kulturoznawstwo.
Do dyspozycji czytelników dostępne są na miejscu również bieżące gazety, czasopisma fachowe i periodyki.

biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

tel. 22 55 25 211

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).