Informacja

Informacja Wstępna

Stanowisko znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-21,
 • niedziela – nieczynna

tel. 22 55 25 025

Usługi dostępne na stanowisku Informacji Wstępnej:

 • ogólna informacja o BUW, jej zbiorach i usługach,
 • sprawdzanie pozycji w katalogach bibliotecznych.
Informatorium, poziom 1

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – sobota 9-21,
 • niedziela – 15-20.

tel. 22 55 25 178, 55 25 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Usługi dostępne w Informatorium:

 • ogólna informacja o BUW, jej zbiorach i usługach,
 • sprawdzanie pozycji w katalogach bibliotecznych,
 • zamawianie kwerend,
 • zamawianie analiz bibliometrycznych (kontakt: naukowiec.buw@uw.edu.pl),
 • odbiór i zwrot kluczy do kabin studenckich,
 • składanie wniosków o przyspieszenie opracowania książki,
 • odbiór karty uprawniającej do wejścia do zbiorów specjalnych,
 • składanie zamówień na doktoraty z Repozytorium UW,
 • przyjmowanie pisemnych uwag w sprawie funkcjonowania BUW – na wpisy opatrzone nazwiskiem i adresem mailowym BUW odpowiada w ciągu 2 tygodni.
Zapytaj nas online

Czat jest dostępny bezpośrednio ze strony głównej BUW w zakładce Zapytaj Bibliotekarza:

Czat dostępny: poniedziałek – piątek w godz. 9-21.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).