Informacja

Informacja Wstępna
Uwaga!

 • Do odwołania stanowisko Informacji wstępnej jest nieczynne.
 • Kontakt z Biblioteką telefoniczny: 55 25 181 lub poprzez czat „Zapytaj Bibliotekarza”
  (poniedziałek – piątek w godz. 9-21).

Stanowisko znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia przy skrzyżowaniu ul. Lipowej i Dobrej.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek 14-20
 • środa – piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynne

tel. 22 55 25 025

Uwaga! Przy stanowisku może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Usługi dostępne na stanowisku Informacji Wstępnej:

 • ogólna informacja o BUW, jej zbiorach i usługach,
 • sprawdzanie pozycji w katalogach bibliotecznych.
Informatorium, poziom 1
Uwaga!

 • Do odwołania Informatorium jest nieczynne.
 • Kontakt z Biblioteką telefoniczny: 55 25 181 lub poprzez czat „Zapytaj Bibliotekarza”
  (poniedziałek – piątek w godz. 9-21).

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek, wtorek 14-21,
 • środa, czwartek, piątek, sobota 9-16
 • niedziela  15-20.

tel. 22 55 25 178 lub 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Uwaga! Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Usługi dostępne w Informatorium:

 • ogólna informacja o BUW, jej zbiorach i usługach,
 • sprawdzanie pozycji w katalogach bibliotecznych,
 • zamawianie kwerend,
 • zamawianie analiz bibliometrycznych (kontakt: m.bogajczyk@uw.edu.pl),
 • rezerwacja kabin studenckich, odbiór i zwrot kluczy,
 • składanie wniosków o przyspieszenie opracowania książki,
 • odbiór karty uprawniającej do wejścia do zbiorów specjalnych,
 • składanie zamówień na doktorat z Repozytorium UW,
 • przyjmowanie pisemnych uwag w sprawie funkcjonowania BUW – na wpisy opatrzone nazwiskiem i adresem mailowym BUW odpowiada w ciągu 2 tygodni.
Informacja dziedzinowa

Informatorzy dziedzinowi odpowiadają za:

Uwaga! Informatorzy dziedzinowi swoje usługi świadczą wyłącznie:

  • telefonicznie (tel. 55 25 181) lub
  • online (e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl) lub
  • przy stanowisku Informatorium.
Zapytaj nas online

Czat jest dostępny bezpośrednio ze strony głównej BUW w zakładce Zapytaj Bibliotekarza:

Uwaga! Do odwołania czat jest dostępny: poniedziałek – piątek w godz. 9-21.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).