Informacja

Informatorium
Uwaga! Od 29 czerwca do 30 września 2020 r. kontakt z Biblioteką:

 • e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl (poniedziałek – piątek w godz. 8-16),
 • tel.: 22 55 25 178 / 179 (poniedziałek – piątek w godz. 9-16),
 • problemy z kontem bibliotecznym należy zgłaszać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl,
 • czat Zapytaj Bibliotekarza (poniedziałek – piątek w godz. 8-18),
 • profil FB.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek – piątek 8-21
 • sobota 9-21
 • niedziela 15-20

tel. 22 55 25 178 lub 179
e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl

Usługi dostępne w Informatorium:

 • ogólna informacja o BUW, jej zbiorach i usługach,
 • sprawdzanie pozycji w katalogach bibliotecznych,
 • zamawianie kwerend,
 • zamawianie analiz bibliometrycznych (kontakt: m.bogajczyk@uw.edu.pl),
 • wydawanie zaświadczeń ze szkolenia bibliotecznego,
 • rezerwacja kabin studenckich, odbiór i zwrot kluczy,
 • składanie wniosków o przyspieszenie opracowania książki,
 • odbiór karty uprawniającej do wejścia do zbiorów specjalnych,
 • pomoc przy kserowaniu, skanowaniu,
 • składanie zamówień na doktorat z Repozytorium UW,
 • przyjmowanie pisemnych uwag w sprawie funkcjonowania BUW – na wpisy opatrzone nazwiskiem i adresem mailowym BUW odpowiada w ciągu 2 tygodni.
Informacja dziedzinowa

Informatorzy dziedzinowi odpowiadają za:

Skontaktuj się z bibliotekarzem dziedzinowym podczas dyżurów pełnionych w dziedzinach Wolnego Dostępu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Zapytaj nas online

Czat jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9-21, bezpośrednio ze strony głównej BUW w zakładce Zapytaj Bibliotekarza.

Uwaga! Od 18 maja 2020 r. czat jest dostępny w poniedziałek – piątek w godz. 9-18.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).