Hałas w Bibliotece

Drodzy Czytelnicy,

z przykrością informujemy, że hałas utrudniający ostatnio korzystanie z Biblioteki spowodowany jest remontem na poziomie -1. W przyszłości będą się tam znajdować obiekty sportowe oraz sala wielofunkcyjna Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z umową między Uniwersytetem Warszawskim a generalnym wykonawcą, głośne prace podczas remontu prowadzone są wyłącznie w porze nocnej. Wykonawca nie może całkiem zrezygnować z ich prowadzenia także w ciągu dnia, gdyż zdezorganizuje to harmonogram robót i doprowadzi do powstania opóźnień, co w konsekwencji może spowodować roszczenia finansowe wobec UW.

Wykonawca został jednak poproszony, aby w czasie akcji BUW dla sów tak zorganizował pracę, aby zminimalizować uciążliwość remontu.

Jak nas poinformowało Biuro Realizacji Inwestycji UW, zakończenie remontu na poziomie -1 i udostępnienie pomieszczeń sportowych oraz sali wielofunkcyjnej planowane jest na 3 kwartał 2019 roku.

Przepraszamy Czytelników za utrudnienia i prosimy o zrozumienie tej sytuacji.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).