Godziny otwarcia BUW od 24 listopada 2021 r.

W dniach 24 listopada – 7 grudnia 2021 r. Biblioteka będzie otwarta w następującym trybie:

Zasady korzystania z BUW pozostają bez zmian.

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek – piątek 8-22 (częściowo w trybie bezobsługowym)
sobota 8-22 (w trybie bezobsługowym)
niedziela 15-20 (w trybie bezobsługowym)

 

Tryb bezobsługowy
poniedziałek – wtorek 8-14, 21-22
środa – piątek 8-9, 16-22
sobota 8-22
niedziela 15-20
W trybie bezobsługowym:

 • Z BUW mogą korzystać tylko osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.
 • Zapisy, Informacja Wstępna, Informatorium, Czytelnia i Wypożyczalnia są nieczynne.
 • Nie można zakładać ani przedłużać konta bibliotecznego oraz dokonywać rozliczeń.
 • Nie można odbierać książek zamówionych z Magazynu do Wypożyczalni i Czytelni oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej.
 • W selfczekach można wypożyczać książki jedynie z WD, prolongować termin zwrotu oraz opłacać karę.
 • Można zwracać wypożyczone książki do trezora albo przez selfczeki.
 • Do dyspozycji czytelników są Wolny Dostęp, WiFi (BUW.Hotspot), e-zbiory.
 • Informacja o usługach i zbiorach w BUW w trybie bezobsługowym: (tel. 55 25 181)
  • poniedziałek, wtorek 9-14,
  • środa – piątek 16-21.

Informacja

Informatorium
Kontakt: tel. 55 25 178, 55 25 179, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16
Czat Zapytaj Bibliotekarza
poniedziałek – piątek 9-21
Informacja Wstępna, tel. 55 25 025
poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16

Zapisy

poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16

Wypożyczalnia, tel. 55 25 167

poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16

Selfczeki

poniedziałek – sobota 8-22
niedziela 15-20

Trezor – 24/7

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkownika BUW (reklamacje / windykacje)

poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16

Czytelnia, tel. 55 25 191

poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16

Uwaga, na 30 min. przed zamknięciem Czytelni należy zwrócić wypożyczone zbiory.  W tym czasie nie są też wydawane nowe zamówienia.

BUWialnia

BUWialnia jest czynna w godz. pracy Informatorium.

poniedziałek, wtorek 14-21
środa – piątek 9-16

Gabinety zbiorów specjalnych i ich czytelnie

Uwaga! Termin wizyty w czytelniach gabinetów zbiorów specjalnych  należy uzgodnić telefonicznie lub emailowo

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
Kontakt: tel. 55 25 720, e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl
Gabinet Rękopisów
Kontakt: tel. 55 25 900, e-mail: rps.buw@uw.edu.pl
Gabinet Rycin
Kontakt: tel. 55 25 830, e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl
Gabinet Starych Druków
Kontakt: tel. 55 25 761, -763, -772, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl
Gabinet Zbiorów Kartograficznych
Kontakt: tel. 55 25 885, e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl
Gabinet Zbiorów Muzycznych
Kontakt: tel. 55 25 745, -746, e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

Biblioteka Austriacka

poniedziałek – sobota 8-22
niedziela 15-20
Zapisy i wypożyczenia
Kontakt: e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek 14-19
środa – piątek 10-16

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).