Godziny otwarcia BUW od października 2021 r.

Od 1 października 2021 r. Biblioteka będzie otwarta w następującym trybie:

Zasady korzystania z BUW pozostają bez zmian.

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek – sobota 8-22 (częściowo w trybie bezobsługowym)
niedziela 15-20

 

Tryb bezobsługowy
poniedziałek – sobota 8-9, 21-22
niedziela 15-20 (Informatorium jest czynne)
W trybie bezobsługowym:

  • Z BUW mogą korzystać tylko osoby posiadające ważną kartę biblioteczną.
  • Zapisy, Informacja Wstępna, Informatorium, Czytelnia i Wypożyczalnia są nieczynne.
  • Nie można zakładać ani przedłużać konta bibliotecznego oraz dokonywać rozliczeń.
  • Nie można odbierać książek zamówionych z Magazynu do Wypożyczalni i Czytelni oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej.
  • W selfczekach można wypożyczać książki jedynie z WD, prolongować termin zwrotu oraz opłacać karę.
  • Można zwracać wypożyczone książki do trezora albo przez selfczeki.
  • Do dyspozycji czytelników są Wolny Dostęp, WiFi (BUW.Hotspot), e-zbiory.

Informacja

Informatorium
Kontakt: tel. 55 25 178, -179, e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl
poniedziałek – sobota 9-21
niedziela 15-20
Czat Zapytaj Bibliotekarza
poniedziałek – piątek 9-21
Informacja Wstępna, tel. 55 25 025
poniedziałek – sobota 9-21

Zapisy

poniedziałek – sobota 9-21

Wypożyczalnia, tel. 55 25 167

poniedziałek – sobota 9-21

Selfczeki

poniedziałek – sobota 8-22
niedziela 15-20

Trezor – 24/7

Samodzielne stanowisko ds. obsługi użytkownika BUW (reklamacje / windykacje)

poniedziałek 14-21
wtorek – piątek 9-16

Czytelnia, tel. 55 25 191

poniedziałek – sobota 9-21

Uwaga, na 30 min. przed zamknięciem Czytelni należy zwrócić wypożyczone zbiory.  W tym czasie nie są też wydawane nowe zamówienia.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, tel. 55 25 209

poniedziałek 11-18
wtorek – piątek 9-15

BUWialnia

BUWialnia jest czynna w godz. pracy Informatorium.

poniedziałek – sobota 9-21
niedziela 15-20

Gabinety zbiorów specjalnych i ich czytelnie

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego
Kontakt: tel. 55 25 720, e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl
poniedziałek 9-16
wtorek 9-18
środa – piątek 9-16
Gabinet Rękopisów
Kontakt: tel. 55 25 900, e-mail: rps.buw@uw.edu.pl
poniedziałek nieczynny
wtorek 9-18
środa – piątek 9-15
Gabinet Rycin
Kontakt: tel. 55 25 830, e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl
poniedziałek nieczynny
wtorek 9-18
środa nieczynny
czwartek 9-18
piątek nieczynny
Gabinet Starych Druków
Kontakt: tel. 55 25 761, -763, -772, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl
poniedziałek 12-19
wtorek nieczynny
środa 12-19
czwartek, piątek 9-15
Gabinet Zbiorów Kartograficznych
Kontakt: tel. 55 25 885, e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl
poniedziałek nieczynny
wtorek 12-18
środa – czwartek 10-16
piątek nieczynny
Gabinet Zbiorów Muzycznych
Kontakt: tel. 55 25 745, -746, e-mail: muz.buw@uw.edu.pl
poniedziałek 9-19
wtorek 9-15
środa nieczynny
czwartek 9-19
piątek 9-15

Biblioteka Austriacka

poniedziałek – sobota 9-21
niedziela 15-20
Zapisy i wypożyczenia
Kontakt: e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl
poniedziałek 13-19
wtorek – piątek 11-17

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).