Franciszek Smuglewicz – malarz w randze uczonego. Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła polska: S”. Wykład dr Małgorzaty Biłozór-Salwy

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
24 listopada 2020 r.

Zwieńczeniem pracy nad katalogami zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie miały być działania promocyjne polegające m.in. na organizacji konferencji naukowej i prezentacji oryginalnych dzieł omówionych w poszczególnych tomach. Jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, plany zostały zmodyfikowane. Autorzy przygotowali materiały audiowizualne w postaci krótkich spotów oraz wykładów na temat wybranych aspektów poruszanych w poszczególnych katalogach. Wystąpienia będą prezentowane chronologicznie, począwszy od XVI-wiecznych rycin Barthela i Sebalda Behamów, poprzez rysunki mistrzów niderlandzkich, flamandzkich i holenderskich XVII wieku, rysunki polskich artystów działających w XIII-XIX wieku oraz rysunki architektoniczne holenderskiego architekta Tylmana van Gameren.
Zapraszamy na cykl opowieści o wyjątkowych dziełach na papierze!

dr Małgorzata Biłozór-Salwa, Franciszek Smuglewicz – malarz w randze uczonego.
Z rezultatów badań do katalogu: „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła polska: S”.

Doctus artifex to miano, którym zwykło się określać artystę-uczonego, a więc twórcę, który dał się poznać nie tylko jako sprawny, utalentowany rzemieślnik, ale przede wszystkim „żyje z dzieł intelektu”. W 1797 roku Franciszek Smuglewicz stanął na czele pierwszej na ziemiach polskich Katedry Rysunku i Malarstwa utworzonej na Uniwersytecie Wileńskim. O artystycznym rozwoju owego „publicznego profesora malarstwa” opowiada na przykładzie jego prac rysunkowych autorka katalogu – Małgorzata Biłozór-Salwa.

Więcej informacji

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).