Ewa Trafna „Warszawa, Detroit, Charków”. Wystawa malarstwa

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące wydarzenia są dostępne tutaj.
6-31 maja 2022

Przygotowany na Noc Muzeów 2022 pokaz prac Ewy Trafnej jest wyborem z jej trzech cykli obrazów dotyczących miast przedstawionych w momentach destrukcji ich funkcjonowania, gdy znaczne ich fragmenty opustoszały.
Pozbawione ludzi budynki zdają się z rezygnacją patrzeć na nas swymi zamarłymi oknami. Te widoki przepełnia posępne milczenie, przejmujące tym bardziej, że wyniosłe bryły obiektów uzmysławiają, jak wielki był ludzki potencjał w tych miejscach. Pozostałe po nim nieme monumenty obrazują minione już nadzieje i trudne egzystencjalne pytania o przyszłość. Obrazy artystki w przepełniony empatią sposób wizualizują bolesny stan zawieszenia czasu pomiędzy kolejnymi epokami miejskich historii. A przy tym tworzą metaforę ogólnoludzkich przemian współczesnych zurbanizowanych przestrzeni. Przestrzeni, które być może w przyszłości znów będą miastami, tymczasem jednak są tylko świadectwami miejskiej przeszłości.

Ewa Trafna wypracowała wysoce indywidualną artystyczną formułę wizerunków miast, pozwalającą zarysować uniwersalną perspektywę. Taką, która umożliwia uchwycenie analogii obecnych w newralgicznych momentach historii miejsc tak odmiennych, jak Warszawa, Detroit i Charków.
Obrazy Warszawy ukazują jej wyludnienie po upadku Powstania 1944 roku. Detroit przedstawione jest w czasie drastycznej zapaści przemysłu motoryzacyjnego w 2012 roku, powodującej zamieranie miasta na dramatyczną skalę. Obrazy zniszczeń Charkowa powstały w 2022 roku na podstawie fotografii z obecnie toczącej się tam wojny, przysłanych artystce przez jej kolegę. Na wszystkich wizerunkach tych miejskich katastrof najistotniejsze są okna domów, okna puste, bez ludzi. Okna stają się tu przejmującymi znakami nieobecnych ludzi. Ludzie – jak wyznaje artystka – są podobni do siebie, tak jak domy, tak jak miasta.

Grzegorz Borkowski

Wystawa od 6 do 31 maja 2022, wernisaż 14 maja 2022 o godz. 20 w pasażu BUW.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).