Dostępy testowe do baz

Uruchomiliśmy dostępy testowe do baz:

 

De GRUYTER eJournal

 

 Czasopisma opublikowane przez wydawnictwo De Gruyter: najważniejsze w swoich dziedzinach, we wszystkich dyscyplinach, często cytowane.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 maja 2018 r.

Academic Search Ultimate (EBSCO)

Najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 maja 2018 r.

Business Source Ultimate (EBSCO)

Najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 maja 2018 r.

 

Legalis

System Informacji Prawnej Legalis to wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C. H. Beck dostępne on-line.

Wejście do tej bazy możliwe jest tylko po zalogowaniu ze strony z domu i z sieci UW) oraz z sieci WPiA.

Dostęp czasowy do 30 czerwca 2018.

Zapraszamy do testowania.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).