Dostępy testowe w zasobach online

Zapraszamy do testowania i korzystania z baz:

 Routledge Handbooks Online
Routledge Handbooks Online to wielodziedzinowa kolekcja podręczników akademickich. Książki dostępne w formacie .pdf i .html (z możliwością pobierania rozdziałów).
Więcej o kolekcji oraz przegląd wszystkich dostępnych dziedzin na stronach wydawcy:
Dostęp testowy do 15 maja 2019.
 MLA International Bibliography with Full Text

Baza jest pełnotekstową wersją MLA International Bibliography.
Poza dostępem do obszernej bibliografii artykułów z czasopism, książek i dysertacji, daje dostęp do pełnego tekstu do blisko tysiąca pełnotekstowych czasopism. Tematyka obejmuje literaturę, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę teatralną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej.

Baza zawiera również MLA Directory of Periodicals oraz własny tezaurus MLA używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.

Dostęp do 30 kwietnia 2019 r.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
Political Science Complete

Baza zawiera ok. 700 pełnotekstowych czasopism, opisy i abstrakty artykułów z przeszło 2900 tytułów, ok. 350 pełnotekstowych książek, ok. 47 000 materiałów konferencyjnych (w tym opracowane przez International Political Science Association). Wyszukiwanie informacji ułatwia specjalistyczny tezaurus obejmujący ponad 17 500 haseł.

Zakres tematyczny: prawo, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, pomoc humanitarna, organizacje pozarządowe

Więcej informacji (m.in. lista tytułów) znajduje się na stronie: ebscohost.com/academic/political-science-complete

Dostęp do 31 maja 2019 r.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
 British Periodicals Collection IV

Multidyscyplinarna baza czasopism elektronicznych oferująca archiwalne numery tytułów: The Field (1853-2005), Tribune (1937-2005), The Highway (1903-1959), War Weekly (1939-1941), Answers to Correspondents (1888-1955), Humorist (1922-1940), Wide World Magazine (1898-1965), The Marvel (1893-1922), Top Spot (1958-1960). Czasopisma dostępne w formacie obrazu z przeszukiwalnym tekstem. Użytkownicy mogą filtrować wyniki według typu artykułu i pobierać artykuły jako obrazy PDF lub JPEG. Kolekcja jest przydatnym źródłem badań w XX-wiecznych tematach, takich jak historia społeczna, historia dziennikarstwa i gender studies.

Dostęp do bazy tylko z komputerów Instytutu Anglistyki UW.

 Legalis

Legalis to polska baza prawnicza, zawierająca akty prawne, orzecznictwo oraz pełne teksty komentarzy, monografii i artykułów z czasopism Wydawnictwa C.H. Beck.

Licencja obejmuje 25 jednoczesnych użytkowników.

 

Dostęp do bazy po zalogowaniu dla studentów i pracowników UW, do 30 czerwca 2019 r.

 CUP Law Colection

     Kolekcja książek prawniczych wydawnictwa Cambridge University Press.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Kolekcja jest dostępna na platformie Cambridge Core do 30 września 2019 roku.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).