Dodatkowe oferty wydawców i dostępy testowe w zasobach online

Zapraszamy do korzystania z dodatkowych ofert wydawców, nowości  i testowania baz:

Literary Encyclopedia

Dostęp do końca czerwca 2020 r.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
RILM Music Encyclopedias

RILM Music Encyclopedias to stale rozwijana kolekcja pełnotekstowa, która obecnie obejmuje 57 tytułów wydanych od 1775 roku do chwili obecnej. Jego zawartość obejmuje różne dziedziny i dziedziny muzykologii historycznej, etnomuzykologii i teorii, koncentrując się na tematach od muzyki popularnej, opery, instrumentów, bluesa i gospel, po muzykę nagraną i kompozytorów.

Dostęp do 31 maja 2020 r.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
MGG Online

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) to ogólna encyklopedia muzyki. MGG jest encyklopedyczny w prawdziwym tego słowa znaczeniu: oferuje pogłębione artykuły na temat każdego aspektu muzyki, a także wielu powiązanych dziedzin, takich jak literatura, filozofia i sztuki wizualne.
MGG Online zawiera drugie wydanie MGG w wersji drukowanej, opublikowane w latach 1994–2008, a także bieżące, ciągłe aktualizacje i dodatki online.

Dostęp do 31 maja 2020 r.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
JSTOR

Obszerna kolekcja czasopism elektronicznych wraz z książkami w otwartym dostępie.

Dostępne są kolekcje I-IX, XI-XIII, XV w normalnej subskrypcji.

Uwaga! Wydawca do 30 czerwca 2020 r. rozszerzył dostęp o dodatkowe zbiory źródłowe i kolekcje książek elektronicznych.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
Lex – wejście do bazy na komputerach domowych

Lex to profesjonalna baza prawnicza, zawierająca m.in. akty prawne, orzecznictwo, komentarze i monografie.

Dla studentów, doktorantów i pracowników UW do końca czerwca 2020 r. uruchomione zostało wejście do bazy na komputerach domowych.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
EMIS – wejście do bazy na komputerach domowych

Baza EMIS zawiera raporty ekonomiczne, finansowe i notowania spółek z całego świata.

Dla studentów, doktorantów i pracowników UW do 30 kwietnia 2020 r. uruchomione zostało wejście do bazy EMIS na komputerach domowych.

Wejście do bazy (z sieci UW)
Wejście do bazy (spoza UW)
Bloomsbury Digital Resources

Otwarty dostęp dla studentów, doktorantów i pracowników do baz wydawnictwa Bloomsbury z zakresu nauk humanistycznych i społecznych do końca maja 2020 r.

Bloomsbury Applied Visual Arts

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Arcadian Library

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Architecture Library

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Design Library

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Education and Childhood Studies

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Encyclopaedia of Philosophers

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Food Library

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Popular Music

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Churchill Archive

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Drama Online

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Theology and Religion Online

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Collections

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Bloomsbury Fashion Central

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
Edward Elgar Publishing

Zamknięcie uniwersytetów ze względu na Covid-19 spowodowało, że zasoby online i e-nauczanie stało się kluczowym elementem ciągłości studiów dla studentów i nauczycieli.

Edward Elgar Publishing oferuje więc bezpłatny dostęp do swoich publikacji z zakresu nauk społecznych i prawnych za pośrednictwem swojej platformy cyfrowej Elgaronline.

Ponadto rozdziały wprowadzające do większości publikacji są również dostępne do przeglądania.

Cambridge University Press – książki elektroniczne z prawa i psychologii

Cambridge University Press

Dla studentów, doktorantów i pracowników UW dostępna jest kolekcja ponad 4 tys. książek z Cambridge University Press z zakresu prawa i psychologii

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)
Archiwum cyfrowe SPB

W archiwum dostępnych jest:

 • 277 książek wydanych przez Wydawnictwo SBP do roku 2015, zarówno w seriach tematycznych, jak i poza nimi, przy czym najwięcej (132 pozycje) w serii Nauka-Dydaktyka-Praktyka,
 • 1717 zeszytów czasopism SBP, z tego:
  • Poradnik Bibliotekarza – 678 zeszytów z lat 1949-2018,
  • Bibliotekarz – 674 zeszyty (1945-2018),
  • Przegląd Biblioteczny – 272 zeszyty (1908, 1909, 1927-2018),
  • Zagadnienia Informacji Naukowej – 93 zeszyty (1972-2019)

Wszystkie pozycje są dostępne w formie PDF, a dodatkowo dla roczników ZIN z lat 2013-2019 dodane zostały ebooki w formatach e-pub i mobiPocket, umożliwiających przegląd zawartości publikacji na tabletach, smartfonach, ipponach, e-czytnikach, np. kindlach. Archiwum będzie na bieżąco uzupełniane.

Udostępniony zasób stanowi ok. 90% kolekcji podstawowych polskich zbiorów bibliotekarskich z zakresu szeroko rozumianego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej.

Projekt jest oparty na responsywnym szablonie graficznym (czyli dopasowuje się do wielkości ekranu) i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wejście do bazy
ProQuest One Literature

Baza stanowi obszerne źródło wiedzy dla literaturoznawców. Zawiera ok. pół miliona tekstów źródłowych z wszelkich gatunków literackich (proza, poezja, dramat), nagrania, jak również opracowania dotyczące literatury i krytyki literackiej (pełnotekstowe artykuły z czasopism, dysertacje naukowe, książki i inne materiały).

Dostęp testowy do 5 kwietnia 2020 r.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

 

Oxford Scholarship Online

Kolekcja ponad 16 tysięcy książek akademickich z nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i medycyny w dostępie testowym.

Reprezentowane dyscypliny:

 • Biology
 • Business and Management
 • Classical Studies
 • Economics and Finance
 • History
 • Law
 • Linguistics
 • Literature
 • Mathematics
 • Music
 • Neuroscience
 • Palliative Care
 • Philosophy
 • Physics
 • Political Science
 • Psychology
 • Public Health and Epidemiology
 • Religion
 • Social Work
 • Sociology

Uwaga! Chwilowa przerwa w dostępie, niebawem dostęp do bazy zostanie przywrócony.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

 

 Index Religiosus – International Bibliography of Theology, Church History and Religious Studies

Baza bibliograficzna, zawiera prawie 600 tys. opisów publikacji naukowych z teologii, religioznawstwa i historii Kościoła.
Dostęp do bazy uzyskaliśmy dzięki udziałowi naszej uczelni (Wydziału Artes Liberales) w projekcie ReIReS (Research Infrastructure on Religious Studies).

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp będzie możliwy w czasie trwania projektu, to jest do stycznia 2021 r.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).