Dostęp testowy do bazy

Uruchomiliśmy dostęp testowy do bazy Legalis.

System Informacji Prawnej Legalis to wszystkie, najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C. H. Beck dostępne on-line.

Wejście do tej bazy możliwe jest tylko po zalogowaniu ze strony  z sieci UW oraz z sieci WPiA.

Dostęp czasowy do 30 czerwca 2018.

Zapraszamy do testowania.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).