Dostęp testowy do baz

Uruchomiliśmy dostęp testowy do baz:

Routledge Handbooks Online

Wielodziedzinowa kolekcja podręczników akademickich.

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 29 grudnia 2017 r.

 

Taylor&Francis

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych Taylor&Francis. Dostęp czasowy tylko do części tytułów (po wybraniu kategorii tematycznej, należy zaznaczyć „Show content I have access to”).

Wejście do bazy (z sieci UW) Wejście do bazy (spoza UW)

Dostęp czasowy do 31 grudnia 2017 r.

 

Zapraszamy do testowania.

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).