Szkolenia

Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy!

Informacja o kursie

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu pisania, publikowania i promowania tekstów naukowych. Ofertę kierujemy szczególnie do studentów przygotowujących prace dyplomowe. Niektóre z modułów mogą zainteresować także doktorantów i samodzielnych pracowników naukowych.

W ofercie znajduje się 17 szkoleń grupowych, organizowanych w wyznaczonych terminach. Osobom piszącym prace dyplomowe rekomendujemy przejście całego, podstawowego pakietu szkoleń, w skład którego wchodzą moduły 1-6.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

 • Część 1 – Jak i gdzie szukać literatury do tekstu naukowego (bibliografie, katalogi, wyszukiwarki)?
 • Część 2 – Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW.
 • Część 3 – Źródła informacji z wybranych dziedzin.
  • Historia – Źródła informacji dla historyków i archeologów.
  • Historia – Źródła informacji dla historyków sztuki.
  • Filologia – Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania.
  • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr).
  • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty.
  • Filologia – Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów.
  • Prawo -O źródłach informacji z zakresu prawa.
  • Prawo – LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu.
  • Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW- konsultacje.
  • Nauki ścisłe i stosowane. Wybrane zasoby elektroniczne – konsultacje.

Moduł 2.  Redakcja tekstu naukowego w Microsoft Word.

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa.

Moduł 4. Menedżery bibliografii.

 • Mendeley – warsztaty po polsku.

Moduł 5. Prawo autorskie i etyka – niezbędnik dla każdego naukowca.

Moduł 6. Publikacja i promocja tekstu naukowego.

 • Część 1 – Pisanie i publikacja tekstów naukowych (dobry abstrakt, IMRaD, ASEO, wybór czasopisma, strategia publikacji).
 • Część 2 – Naukowiec w sieci, czyli wszystko co powinienem wiedzieć badacz o swojej identyfikacji w cyfrowym świecie.
 • Część 3 – Wskaźniki bibliometryczne.
 • Część 4 – Wskaźniki altmetryczne.

 

Szkolenia odbywają się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, a udział w nich może wziąć każdy, kto posiada ważną kartę biblioteczną BUW. Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla grup zorganizowanych (np. seminaryjnych) w innych terminach i poza BUW (na terenie Uniwersytetu warszawskiego).

Wybrane szkolenia mogą odbyć się także w trybie indywidualnych konsultacji, uzgodnionych z osobą prowadzącą zajęcia.

Pełna oferta szkoleń i zapisy

Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Prawo autorskie

Szkolenie biblioteczne przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.

Szkolenie prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in.
Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Pełna oferta szkoleń, terminy i formularz zapisów

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).