Szkolenia

Napisz z nami tekst naukowy

Informacja o kursie

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania tekstów naukowych.
Udział w kursie może wziąć każdy zainteresowany.
Szczególnie polecamy go studentom przygotowującym prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie). Niektóre z modułów mogą zainteresować samodzielnych pracowników naukowych.

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Nowe terminy szkoleń na r. ak. 2018/2019 już wkrótce!

Kurs podzielony jest na pięć modułów tematycznych, w których łącznie przygotowaliśmy 20 specjalistycznych szkoleń.

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Część ogólna

 • Jak szukać literatury do tekstu naukowego?
 • Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Część profilowa

Historia

 • Źródła informacji dla historyków i archeologów
 • Źródła informacji dla historyków sztuki

Filologia

 • Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania
 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)
 • Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty
 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Prawo

 • O źródłach informacji z zakresu prawa
 • LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Nauki ścisłe i stosowane

 • E-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych
 • E-źródła dla nauk matematycznych
 • E-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia)
 • E-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku

Ekonomia i biznes

 • Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Moduł 2. Microsoft Word dla piszących teksty naukowe (warsztaty)

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Moduł 4. Menedżery i generatory bibliografii (warsztaty)

 • Kurs obsługi MENDELEYA
 • Kurs obsługi CITAVI

Moduł 5. Jak pisać i publikować zgodnie z prawem i etyką? Promocja dorobku naukowego

Można wziąć udział w całym kursie lub wybrać pojedyncze moduły.
Zajęcia trwają od 60 do 120 minut.
Oferujemy dwa terminy szkoleń: poranne i popołudniowe. Szczegółowe grafiki zajęć znajdują się poniżej w opisach kursów.

Zajęcia są prowadzone w BUW. Warunkiem przyjęcia na kurs jest wcześniejsze zgłoszenie się i posiadanie karty bibliotecznej BUW. Zapisy do biblioteki prowadzi Wypożyczalnia Miejscowa (zob. Jak korzystać-Zapisy).

Zapisy na kurs

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Nowe terminy szkoleń na r. ak. 2018/2019 już wkrótce!

Pytania prosimy kierować na adres: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

telefon: 22 55 25 159 (w godz. 9-15)

Limit miejsc na zajęciach warsztatowych: 10 osób.

Na pozostałe zajęcia limity nie obowiązują.

Dla grup seminaryjnych istnieje możliwość zorganizowania kursu w innych terminach i lokalizacjach (np. na wydziałach).
Opiekunów grup prosimy o kontakt mailowy: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Moduł 1. Źródła informacji i ich selekcja

Współczesne zasoby elektroniczne oferują użytkownikom dostęp nie tylko do standardowych materiałów naukowych, typu artykuły czy książki, ale również do wielu przydatnych narzędzi i multimediów edukacyjnych.

Biblioteka Uniwersytecka zaprasza na szkolenia o źródłach informacji naukowej. Moduł 1 jest przeznaczony dla wszystkich osób, zainteresowanych efektywnym wyszukiwaniem i selekcją informacji, a także gromadzeniem materiałów do wszelakich publikacji naukowych.

Moduł 1. Część ogólna

Jak szukać literatury do tekstu naukowego?

W czasie szkolenia zostanie zaprezentowany proces wyszukiwania, a następnie zostaną omówione podstawowe źródła informacji naukowej (bibliografie, katalogi bibliotek, wyszukiwarki publikacji naukowych).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Zaloguj się do wiedzy. Praktyczne umiejętności korzystania z e-zbiorów. Książki i czasopisma elektroniczne w sieci UW

Podczas szkolenia prezentowana jest pełna oferta licencjonowanych zasobów elektronicznych UW (e-czasopism, ebooków i baz) wraz z praktycznym omówieniem kilku najważniejszych narzędzi wyszukiwawczych. Omawiane są również możliwości pracy z dokumentami elektronicznymi (tj. pobieranie artykułów, książek i innych materiałów) oraz inne sposoby efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja z częścią warsztatową

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Część profilowa

Historia

 • Źródła informacji dla historyków i archeologów

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu nauk historycznych.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków i archeologów. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW.
W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków i archeologów. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • Źródła informacji dla historyków sztuki

Szkolenie skierowane jest głównie do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz do osób zajmujących się zawodowo lub hobbystycznie pisaniem różnego rodzaju prac z zakresu z historii sztuki.
Początkowa część szkolenia poświęcona zostanie ofercie UW dla historyków sztuki. Pokrótce omówione zostaną katalogi, wybrane bazy ze zbiorami elektronicznymi, e-bUW i Repozytorium UW. W głównej części szkolenia skupimy się na źródłach bezpłatnie dostępnych w Internecie i zawierających przydatne informacje dla historyków sztuki. Prowadząca omówi każde ze źródeł oraz pokaże przykłady wyszukiwania konkretnych zagadnień.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Filologia

 • Poszukajmy wspólnie – warsztaty z wyszukiwania

Szkolenie jest przeznaczone dla studentów młodszych lat kierunków humanistycznych i filologicznych (zwłaszcza filologii polskiej), którzy mają za sobą szkolenie biblioteczne i chcieliby się wprawić w wyszukiwaniu literatury wymaganej na zajęcia. Po szkoleniu student będzie umiał na podstawie opisu bibliograficznego odróżnić książkę od artykułu w książce lub czasopiśmie, będzie w stanie  ustalić właściwe dane bibliograficzne w przypadku, gdy otrzymał dane niewystarczające, w efekcie – łatwiej dotrze do potrzebnego tekstu (w postaci drukowanej lub cyfrowej).

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla polonistów (język, literatura, teatr)

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym polonistyki dostępnym w sieci UW (czasopisma, książki), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (przede wszystkim bibliografiom i słownikom).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • Tradycyjne i internetowe źródła wiedzy o antyku – wykład i  warsztaty

Szkolenie jest poświęcone najważniejszym zasobom elektronicznym  dotyczącym antyku dostępnym w sieci UW (czasopismom, książkom elektronicznym), zasobom ogólnodostępnym, a także zbiorom tradycyjnym BUW.  Szczególny nacisk będzie położony na wyszukiwanie w L’Année Philologique.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • Tradycyjne i internetowe źródła informacji dla filologów

Szkolenie jest poświęcone zasobom elektronicznym  dotyczącym filologii dostępnym w sieci UW (czasopisma , książki, bazy bibliograficzne), zasobom ogólnodostępnym  oraz zbiorom tradycyjnym BUW (zwłaszcza Linguistic Bibliography).

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Prawo

 • O źródłach informacji z zakresu prawa – slajdów kilka – prezentacja

Wszystko to co zwiększa naszą wiedzę  o otaczającej nas rzeczywistości nazywamy informacją. Szkolenie biblioteczne jest okazją do zapoznania się ze źródłami informacji prawnej, dostępnymi w BUW i Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UW. Oprócz tego, przedstawia propozycje internetowych źródeł informacji z zakresu prawa.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • LEX Omega w BUW – prezentacja z elementami warsztatu

Licencjonowane e-bazy z dziedziny prawa i nauk politycznych dostępne w BUW są interaktywnymi, pełnotekstowymi bazami czasopism i książek, a także bogatym źródłem informacji, przydatnym w czasie studiów i pracy zawodowej.
Uczestnictwo w szkoleniu bibliotecznym ułatwia przyszłym użytkownikom korzystanie z e-baz prawniczych, a przede wszystkim z e-bazy Lex Omega. Część warsztatowa poświęcona Lex Omega pozwala zapoznać się ze sposobami wyszukiwania informacji w bazie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prezentacja połączona z warsztatami

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Nauki ścisłe i stosowane

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną najciekawsze i najbardziej wartościowe zasoby elektroniczne (licencjonowane i w wolnym dostępie). Szkolenie przybliży uczestnikom skuteczne metody wyszukiwania informacji i nietypowych danych (np. raportów, modeli 3D, patentów czy nagrań wideo), oraz zalety korzystania z tezaurusów.
Dzięki zajęciom uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności wyszukiwania i pracy z e-zasobami (bazy tematyczne, czasopisma, książki), bez problemu zbierze potrzebną literaturę, a opcja „wyszukiwanie zaawansowane” stanie się jego podstawowym narzędziem pracy.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

 • E-źródła dla nauk biologicznych, przyrodniczych i medycznych (biologia, botanika, zoologia, mikrobiologia, medycyna)

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • E-źródła dla nauk matematycznych (matematyka, informatyka i mechanika)

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • E-źródła dla nauk ścisłych (chemia, fizyka, astronomia)

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • E-źródła dla nauk o Ziemi i nauk o środowisku (geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska)

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Ekonomia&Biznes. Wybrane zasoby elektroniczne UW

Szkolenie profilowane, dedykowane studentom kierunków związanych z ekonomią, handlem i biznesem,  prezentujące najważniejsze dla tych dyscyplin zasoby elektroniczne dostępne w sieci UW. Podczas szkolenia omawiane są zarówno licencjonowane bazy specjalistyczne, jak też bazy wielodziedzinowe i ogólne narzędzia wyszukiwawcze wraz z instrukcją korzystania pod kątem informacji profilowanej.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 60-90 min
Forma zajęć: prezentacja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 2. Microsoft Word dla piszących teksty naukowe

Warsztaty z zaawansowanej obsługi programu WORD. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie pisanie tekstu naukowego.
Celem szkolenia jest opanowanie mniej znanych, a bardzo przydatnych funkcji programu WORD, które ułatwią i zautomatyzują przygotowanie pracy naukowej.
Omówione zostaną: style akapitowe i znakowe, automatyczny spis treści, podział dokumentu na sekcje, tworzenie indeksów, odsyłaczy, nagłówków i stopek, przygotowanie strony tytułowej, a także przypisy, cytaty i bibliografia.
Omówiona zostanie również struktura pracy dyplomowej i struktura artykułu naukowego.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci piszący teksty w programie WORD 2010.
Czas: 120 min
Forma zajęć: warsztaty na komputerach własnych lub lokalnych

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 3. Przypisy i bibliografia załącznikowa

Szkolenie z zakresu tworzenia bibliografii i przypisów w tekstach naukowych.
Prowadząca omówi najpopularniejsze style (systemy) cytowań i rolę jaką odgrywa dobór stylu w tworzeniu bibliografii załącznikowej. W czasie kursu zostaną także omówione wymagania dotyczące pracy dyplomowej w zakresie przypisów i bibliografii.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 4. Menedżery bibliografii

Zapraszamy na szkolenia z popularnych menedżerów bibliografii. Kursy przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcieliby ułatwić sobie zarządzanie bibliografią w trakcie pisania tekstów naukowych.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: warsztaty

 • Krótki kurs obsługi MENDELEYA

MENDELEY to oprogramowanie firmy Elsevier, które wspomaga zarządzanie bibliografią. Program umożliwia gromadzenie źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie oraz dzielenie się nimi z innymi badaczami. Wersja podstawowa jest darmowa.
Podczas warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: instalacja menedżera, importowanie plików do programu, praca z kolekcjami, cytowanie przy użyciu programu, formatowanie bibliografii, MENDELEY jako narzędzie pracy grupowej.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

 • Krótki kurs obsługi CITAVI

CITAVI to wszechstronne i łatwe użyciu narzędzie do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy. Umożliwia przeszukiwanie baz dach (w tym polskich) z poziomu programu. Program w wersji darmowej powala na pracę do 100 rekordów. BUW dysponuje roczną, darmową licencją.

Szkolenie obejmuje instalację programu, wyszukiwanie źródeł bibliograficznych w katalogach i bazach przy pomocy ISBN, DOI, wstawianie cytowań, edycję bibliografii, organizację wiedzy (komentarze, cytaty i notatki), prace z PDFami, omówienie asystenta publikacji oraz dodatkowych funkcji programu, np. terminarza czy wtyczki Citavi Picker.
Podczas warsztatów uczestnicy mogą pracować na komputerach lokalnych lub własnych.

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Moduł 5. Jak pisać i publikować zgodnie z prawem i etyką? Promocja dorobku naukowego

W trakcie szkolenia omówione zostaną prawne i praktyczne aspekty przygotowywania i opublikowania tekstu naukowego.
W pierwszej części zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia prawa autorskiego (utwór, prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek), status prawny autora, prawo cytatu i odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (plagiat).
Druga część zajęć poświęcona jest publikacji tekstu w klasycznych wydawnictwach, a także promocji dorobku naukowego w Internecie.

Grupa docelowa: studenci, doktoranci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Ocena wyników działalności naukowej

Bibliometria

Bibliometria to zbiór matematycznych i statystycznych metod wykorzystywanych do oceny wyników działalności naukowej badaczy, jednostek naukowych, a nawet całych krajów.

Szkolenie przybliża uczestnikom podstawowe wskaźniki bibliometryczne i wyjaśnia zasady analizy bibliometrycznej. Podczas kursów omówione zostaną również bazy cytowań (WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION, SCOPUS, I POL-INDEX, BAZTECH i inne), narzędzia do analiz bibliometrycznych, a także zasady punktacji MNISW. Uczestnik dowie się jak i gdzie szukać cytowań, jakie narzędzie bibliometryczne będzie najlepsze dla jego dziedziny i jaki jest wpływ bibliometrii na jego działalność naukową.

W przypadku ustalenia innego terminu prosimy o kontakt z Odziałem Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Informacja: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Altmetria

Altmetria służy analizowaniu aktywności naukowej w środowisku online typu serwisy społecznościowe, blogi, fora czy menedżery bibliografii.

Szkolenie przybliża metody analizy i oceny badań naukowych w epoce cyfrowej. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób monitorować funkcjonowanie własnych badań w sieci. Podczas kursu omówione zostaną najważniejsze narzędzia do altmetrii (ALMETRIC, PLUM ANALITICS, PLOS IMPACT EXPLORER itp.), różnice między klasycznymi a alternatywnymi wskaźnikami bibliometrycznymi oraz wpływ nowoczesnych środków komunikacji na ocenę nauki.

W przypadku ustalenia innego terminu prosimy o kontakt z Sekcją Informacji Naukowej i Szkoleń BUW: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl.

Grupa docelowa: doktoranci, pracownicy naukowi
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Informacja: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Kierunek – Prawo autorskie. Podstawowe zagadnienia

Prawo autorskie

Szkolenie biblioteczne przeznaczone jest dla osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami prawa autorskiego.

Szkolenie prezentuje wybrane definicje związane z prawem autorskim t.j. utwór, twórca, pola eksploatacji, prawo cytatu, dozwolony użytek i in.
Kurs przybliża również takie pojęcia jak: domena publiczna, Creative Commons, Open Access.

Grupa docelowa: studenci
Czas: 90 min
Forma zajęć: prelekcja

Terminy:

Nowe terminy szkoleń na rok akademicki 2018/2019 już wkrótce!

Lista zgłoszeń jest zamykana na 7 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
Na 7 dni przed zajęciami prowadzący wysyła do uczestników list, w którym potwierdza ich udział w szkoleniu, godzinę i miejsce zajęć.

Informacja: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

Zobacz pełną ofertę szkoleń

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).