Sala wystawowa

Priorytetem w zakresie inwestycji infrastrukturalnych planowanych do realizacji na najbliższe lata jest przekształcenie przestrzeni dużej sali wystawowej w gmachu BUW w profesjonalną przestrzeń wystawową. Sala, w której planowane są w przyszłości ekspozycje oryginalnych obiektów z kolekcji artystycznych, historycznych i specjalnych, to ponad 500 m2, w które chcemy zainwestować (przewody, podłączenia mediów, remont podłogi) oraz wyposażyć w najwyższej klasy sprzęt wystawienniczy. Wymaga to jednak dużych środków finansowych, o których pozyskanie będziemy zabiegać, występując m.in. o fundusze w ramach projektów UE.

Zaproszenie do współpracy

W zamian za sfinansowanie lub partycypację w kosztach planowanego przedsięwzięcia proponujemy tytuł mecenasa, sponsora lub darczyńcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Naszym partnerom oprócz standardowego pakietu sponsorskiego oferujemy:

  • wpływ na działania i projekty wystawiennicze,
  • udział we wszystkich wydarzeniach odbywających się w sali wystawowej oraz innych wybranych imprezach w przestrzeni Biblioteki,
  • możliwość organizacji własnych projektów w Bibliotece (w zakresie niekolidującym z jej regulaminowym funkcjonowaniem),
  • ekskluzywne oprowadzanie kuratorskie po wystawach i zbiorach Biblioteki,
  • organizację dedykowanego programu kulturalno-edukacyjnego – pokazy, wykłady, koncerty, zaproszenia na doroczne spotkania Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, połączone z uroczystą kolacją,
  • ekspozycję nazwisk Partnerów indywidualnych i logotypów Partnerów instytucjonalnych na honorowej tablicy darczyńców sali wystawowej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz we wszystkich materiałach informacyjnych BUW,
  • dostęp do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej – honorowe karty biblioteczne.

Zachęcamy również Państwa do bezinteresownego finansowego wsparcia działalności Biblioteki i dokonywania wpłat na podane niżej konto:
Bank Millenium S.A.
nr konta 69116022020000000060850087
tytułem: darowizna na cele statutowe BUW
Prosimy o informację o dokonaniu przelewu:
e-mail: buw@uw.edu.pl

Prosimy o kontakt:
– Sekretariat Dyrekcji: tel. (22) 55 25 660, e-mail: buw@uw.edu.pl,
– Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy: tel.(22) 55 25 283, (22) 55 25 175, e-mail: promocja.buw@uw.edu.pl

Zapraszamy do współpracy!

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).