BUW w lipcu i sierpniu

 

W dniach 1 lipca – 1 września 2019 r. Biblioteka jest czynna w następującym trybie:

Wolny Dostęp

 • poniedziałek – piątek 9-21
 • sobota, niedziela – nieczynne

Wolny Dostęp pracuje bezobsługowo:

 • w poniedziałki i wtorki do godz. 14,
 • środy, czwartki i piątki od godz. 16.

W trybie bezobsługowym wejście do BUW możliwe jest tylko dla osób z ważną kartą biblioteczną.

W trybie bezobsługowym książki można wypożyczać i zwracać tylko przez selfchecki.

W tych godzinach:

 • Nie działa Informatorium, Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Miejscowa.
 • Nie można zakładać ani przedłużać konta bibliotecznego.
 • Nie można płacić kar za przetrzymanie książek.
 • Nie można przedłużać dostępu do Internetu.
 • Nie działa Buwialnia.
 • Nie można odbierać kluczyków do Kabin Pracy Indywidualnej.

W czasie bezobsługowej pracy BUW na terenie biblioteki będzie pracował dyżurujący bibliotekarz, służący pomocą w poruszaniu się po BUW. Dyżurujący bibliotekarz będzie dostępny przy selfcheckach o pełnych godzinach.

Prosimy Użytkowników Biblioteki o przestrzeganie Regulaminu BUW, w tym o niewnoszenie na teren biblioteki jedzenia i picia.

Na terenie biblioteki będą prowadzone prace porządkowe i konserwatorskie. Możliwe będą utrudnienia w dostępie do księgozbioru w Wolnym Dostępie i komputerów.

Informatorium, Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Miejscowa

 • poniedziałek, wtorek 14-21
 • środa, czwartek, piątek 9-16
 • sobota, niedziela – nieczynne

W poniedziałki i wtorki w Czytelni Ogólnej do godz. 14 nie można korzystać z materiałów wypożyczonych z Magazynu.

W środy, czwartki i piątki osoby korzystające z Czytelni Ogólnej są zobowiązane do godz. 15.30 zwrócić do bibliotekarza dyżurującego materiały wypożyczone z Magazynu.

Zwroty książek wypożyczonych w Wypożyczalni Miejscowej i na Selfcheckach przyjmowane są również przez pracowników ochrony przy wejściu do Biblioteki codziennie w godz. 7-22.

 Zapisy

 • poniedziałek, wtorek 14-20
 • środa, czwartek, piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynne

Procedury związane z rozliczaniem obiegówek w okresie wakacyjnym

W sprawie rozliczenia obiegówki studenci muszą zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej w godzinach:

 • poniedziałek, wtorek 14-21
 • środa, czwartek, piątek 9-16

Obiegówki w formie papierowej należy rozliczyć w Wypożyczalni. Osoba chcąca otrzymać rozliczenie musi przyjść osobiście z podpisaną obiegówką (imię, nazwisko, wydział, numer indeksu) wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód tożsamości).

Obiegówki w formie elektronicznej są rozliczane na bieżąco w USOS-ie po aktywacji e-obiegówki przez Dziekanat/Sekretariat. Status swojej obiegówki student może zobaczyć logując się do USOS-a, wchodząc w zakładkę „Dla wszystkich”-> „Obiegówki”-> „Moje obiegówki”.

Obiegówka zostaje odrzucona w przypadku gdy student ma wypożyczone książki lub nieopłacone kary na koncie bibliotecznym. W celu aktualizacji statusu odrzuconej e-obiegówki po zwróceniu książek i opłaceniu należności należy zgłosić się do Wypożyczalni Miejscowej.

Po rozliczeniu obiegówki konto studenta zostaje zamknięte o ile nie studiuje na innym równoległym kierunku. Jeżeli student chciałby nadal korzystać z Biblioteki należy założyć płatną kartę biblioteczną (20 zł) bez możliwości wypożyczania książek lub zarejestrować się w Klubie Absolwenta i na karcie z Klubu Absolwenta zachować możliwość wypożyczania 3 książek.

 

Godziny otwarcia poszczególnych działów

 Zapisy do biblioteki
 • poniedziałek, wtorek 14-20
 • środa, czwartek, piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynne
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Użytkowników BUW

tel. 55 25 182, 55 25 384, e-mail: wypoz.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek 14-20
 • środa, czwartek, piątek 9-16
 • sobota, niedziela – nieczynne
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 55 25 209, e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek 14-21
 • środa, czwartek, piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynna
Pracownia Reprograficzna

tel. 55 25 400, 55 25 401, e-mail: reprobuw@uw.edu.pl

 • poniedziałek – piątek 10-15
 Archiwum BUW

pok. 114, tel. 55 25 261, e-mail: m.swiezewski@uw.edu.pl

 • środa, czwartek 9-13 (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym).

Uwaga! W dniach 22 lipca – 16 sierpnia 2019 r. Archiwum BUW będzie nieczynne.

 Czytelnia Zbiorów XIX Wieku

tel. 55 25 025, e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek 14-19
 • środa, czwartek, piątek 9-16
 • sobota, niedziela – nieczynna

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia 2019 r. Czytelnia Zbiorów XIX Wieku będzie nieczynna.

 Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

tel. 55 25 720, 55 25 722, e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek – nieczynny
 • wtorek 14-18
 • środa, czwartek, piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia 2019 r. Gabinet Dokumentów Życia Społecznego będzie nieczynny.

 Gabinet Rękopisów

tel. 55 25 900, 55 25 902, e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek – nieczynny
 • środa, czwartek, piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia 2019 r. Gabinet Rękopisów będzie nieczynny.

 Gabinet Rycin

tel. 55 25 830, e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, środa, piątek – nieczynny
 • wtorek 14-18
 • czwartek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia 2019 r. Gabinet Rycin będzie nieczynny.

 Gabinet Starych Druków

tel. 55 25 772, 55 25 767, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek 14-19
 • środa, czwartek, piątek 9-16
 • sobota, niedziela – nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia 2019 r. Gabinet Starych Druków będzie nieczynny.

 Gabinet Zbiorów Kartograficznych

tel. 55 25 885, e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl

W dniach 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Gabinet Zbiorów Kartograficznych będzie nieczynny (od 1 do 31 lipca Gabinet będzie niedostępny z powodu skontrum zbiorów).

 Gabinet Zbiorów Muzycznych

tel. 55 25 740, e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek 14-19
 • środa, czwartek, piątek 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia 2019 r. Gabinet Zbiorów Muzycznych będzie nieczynny.

Biblioteka Austriacka

tel. 55 25 211, e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

Zapisy i wypożyczenia:

 • poniedziałek 13-19
 • wtorek, środa, czwartek, piątek 11-17
 • sobota, niedziela – nieczynna

Dyżury informatorów dziedzinowych

e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

P – Język. Literatura
Alina Cywińska, tel. 55 25 381

 • poniedziałek, wtorek 15-17
 • środa – piątek 13-15

Uwaga! W dniach 1-8 lipca, 5-23 sierpnia 2019 r. informator nieobecny.

B L – Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata
Tomasz Kasprowicz, tel. 55 25 166

 • poniedziałek, wtorek 18-20
 • środa – piątek 9-11

Uwaga! W dniach 1-12 lipca, 16 sierpnia 2019 r. informator nieobecny.

AM C D-F GN700-875 – Nauki historyczne
Lilianna Nalewajska, tel. 55 25 160

 • poniedziałek 15-17
 • wtorek 14-16
 • środa – piątek 11-13

Uwaga! W dniach 15 lipca – 2 sierpnia 2019 r. informator nieobecny.

G-GF Q R-V – Geografia. Nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane
Maja Bogajczyk, tel. 55 25 163

 • poniedziałek 14-16
 • wtorek 16-18
 • środa – piątek 10-12

Uwaga! W dniach 5-19 sierpnia 2019 r. informator nieobecny.

K J – Prawo. Nauki polityczne
Dorota Bocian, tel. 55 25 202

 • poniedziałek, wtorek 18-20
 • środa – piątek 13-15

Uwaga! W dniach 8-19 lipca 2019 r. informator nieobecny.

H GN1-673 GR-GV – Nauki społeczne. Antropologia
Anna Białanowicz-Biernat

dyżur w pok. 141

 • poniedziałek 18-20
 • wtorek 14-16
 • środa – piątek 10-12

A Z – Dzieła treści ogólnej. Bibliotekoznawstwo
Anna Gimlewicz, tel. 55 25 189

 • poniedziałek 14-16
 • wtorek 15-17
 • środa – piątek 9-11

Uwaga! W dniach 5-23 sierpnia 2019 r. informator nieobecny.

M N – Muzyka. Architektura. Sztuki piękne
Olga Bazelak, tel. 55 25 196

 • poniedziałek, wtorek 14-16
 • środa – piątek 11-13

Uwaga! W dniach 2-16 sierpnia 2019 r. informator nieobecny.

 

 

 

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).