Godziny otwarcia BUW do 30 września 2018 r.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Biblioteka pracuje w trybie wakacyjnym:

Informatorium, Czytelnia Ogólna, Czytelnia Czasopism Bieżących, Wypożyczalnia Miejscowa, Wolny Dostęp
 • poniedziałek, wtorek: 14-21
 • środa, czwartek, piątek:  9-16
 • sobota, niedziela – nieczynna

Uwaga! Zwroty książek przyjmowane są również przez pracowników ochrony przy wejściu do Biblioteki codziennie w godzinach 7-22.

Godziny otwarcia agend BUW w dniach 1 lipca - 31 sierpnia 2018 r.

Zapisy do Biblioteki
 • poniedziałek, wtorek: 14-20
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela – nieczynne
 Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Użytkowników BUW

tel. 55 25 182, 55 25 384, e-mail: wypoz.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-20
 • środa, czwartek, piątek: 9-16
 • sobota, niedziela: nieczynne
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

tel. 55 25 209, e-mail: wyp.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-21
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynna
Pracownia Reprograficzna

tel. 55 25 400, 55 25 401, e-mail: reprobuw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-15
 • środa, czwartek, piątek: 10-15
 • sobota, niedziela: nieczynna
 Archiwum BUW

pok. 114, tel. 55 25 261, e-mail: m.swiezewski@uw.edu.pl

 • środa, czwartek: 9-13 (po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mailowym)

Uwaga! Do 29 lipca Archiwum BUW jest nieczynne.

Czytelnia Zbiorów XIX Wieku

tel. 55 25 025, e-mail: gabxix.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-19
 • środa, czwartek, piątek: 9-16
 • sobota, niedziela: nieczynna

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Czytelnia Zbiorów XIX Wieku jest nieczynna.

Gabinet Dokumentów Życia Społecznego

tel. 55 25 720, 55 25 722, e-mail: dzs.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek: nieczynny
 • wtorek: 14-18
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Rękopisów

tel. 55 25 900, 55 25 902, e-mail: rps.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: nieczynny
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Rycin

tel. 55 25 830, e-mail: gabryc.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, środa, piątek: nieczynny
 • wtorek: 14-18
 • czwartek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Starych Druków

tel. 55 25 772, 55 25 767, e-mail: stdruk.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-19
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Zbiorów Kartograficznych

tel. 55 25 885, e-mail: gabkart.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: nieczynny
 • środa, czwartek, piątek: 10-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Gabinet Zbiorów Muzycznych

tel. 55 25 740, e-mail: muz.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-19
 • środa, czwartek, piątek: 9-15
 • sobota, niedziela: nieczynny

Uwaga! W dniach 1-31 sierpnia Gabinet nieczynny.

Biblioteka Austriacka

tel. 55 25 211, e-mail: biblioteka-austriacka.buw@uw.edu.pl

 • poniedziałek, wtorek: 14-21
 • środa, czwartek, piątek: 9-16
 • sobota, niedziela: nieczynna

Zapisy i wypożyczenia:

 • poniedziałek, wtorek: 14-20
 • środa, czwartek, piątek: 10-16
 • sobota, niedziela: nieczynna

Dyżury informatorów dziedzinowych

e-mail: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl

P – język, literatura
mgr Alina Cywińska
tel. (22) 55 25 381
poniedziałek, wtorek 15-17
środa – piątek 13-15

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 6-24 sierpnia.

B, L – filozofia, psychologia, religia, oświata
vacat
tel. (22) 55 25 166

AM C D-F GN700-875 – nauki historyczne
mgr Lilianna Nalewajska
tel. (22) 55 25 160
poniedziałek 15-17
wtorek 14-16
środa – piątek 11-13

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 9-27 lipca i 20-24 sierpnia.

G-GF Q R-V – geografia, nauki matematyczne, przyrodnicze, stosowane
mgr Maja Bogajczyk
tel. (22) 55 25 163
poniedziałek, wtorek 17-19
środa – piątek 10-12

K, J – prawo, nauki polityczne
mgr Dorota Bocian
tel. (22) 55 25 202
poniedziałek, wtorek 18-20
środa – piątek 13-15

Uwag! Informator nieobecny w dniach 23 lipca – 3 sierpnia.

H GN1-673 GR-GV – nauki społeczne, antropologia
mgr Anna Białanowicz-Biernat
tel. (22) 55 25 193
poniedziałek 17-19
wtorek 14-16
środa – piątek 10-12

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 2-27 lipca.

A, Z – dzieła treści ogólnej, bibliotekoznawstwo
mgr Anna Gimlewicz
tel. (22) 55 25 189
poniedziałek 14-16
wtorek 15-17
środa – piątek 9-11

Uwaga! Informator nieobecny w dniach 6-21 sierpnia.

M, N – muzyka, architektura, sztuki piękne
mgr Magdalena Fedorczyk-Falis
tel. (22) 55 25 196
poniedziałek, wtorek 17-19
środa – piątek 11-13

Od 1 do 30 września 2018 r. Biblioteka pracuje w następującym trybie:

 • poniedziałek – piątek: 8-21
 • sobota: 9-21
 • niedziela: 15-20

 

Biblioteki UW podczas wakacji 2018

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).