BLISKO AUSTRII. Wystawa publikacji z okazji 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego

16 – 22 listopada 2019 r.

Towarzystwo Polsko-Austriackie, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Austriackie Forum Kultury oraz Biblioteka Austriacka w Warszawie zaprasza na wystawę publikacji w języku polskim poświęconych Austrii, stosunkom polsko-austriackim, Polonii austriackiej oraz literaturze austriackiej z okazji 60-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego, pt.

BLISKO AUSTRII

Wystawa czynna w dniach 16 – 22 listopada 2019 r.
w holu katalogowym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, poziom 1, ul. Dobra 56/66 w Warszawie, w godzinach pracy biblioteki.
Otwarcie wystawy – 16 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w pasażu BUW na poziomie 0.

Prezentowane publikacje pochodzą przede wszystkim z księgozbiorów – Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Polsko-Austriackiego, prof. nadzw. dr. Zbigniewa Tomkowskiego, współzałożyciela Towarzystwa, zajmującego się problematyką austriacką od wielu lat, ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandera z KUL i dr hab. Agnieszki Kisztelińskiej-Węgrzyńskiej, prof. UŁ oraz z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i Biblioteki Austriackiej w BUW.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).