Bibliothemata 3- typografia Andrzeja Tomaszewskiego

8 maja - 9 czerwca 2019 r.

W Tygodniu Bibliotek zapraszamy na otwarcie wystawy Bibliothemata 3, prezentującej dorobek typograficzny Andrzeja Tomaszewskiego. Ekspozycja obejmuje kilkadziesiąt plansz i całych książek, wyeksponowanych w przestrzeniach holu katalogowego, głównego świetlika i ścian przy Informatorium i w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne. Projekt powstał we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Kuratorem wystawy jest dr Agnieszka Chamera-Nowak.

ANDRZEJ TOMASZEWSKI jak o sobie mówi „książkorób”. W ubiegłym roku świętował 50-lecie pracy twórczej. Pracował jako zecer, projektant graficzny, wykładowca i redaktor. Jest uznanym i nagradzanym projektantem, typografem, autorytetem w dziedzinie poligrafii i edytorstwa. Ceniony za niezwykle rozległą wiedzę, pasję i humor oraz elegancki styl graficzny. Opublikował m.in. Leksykon pism drukarskich, Funkcjonalizm w typografii, Zapiski książkoroba, Szelest kart: bibliografię sentymentalną, Architekturę książki dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, Książkę artystyczną.
Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008, 2013). Odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, medalem Zasłużony dla Polskiej Poligrafii przez Polską Izbę Druku oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i propagowania sztuki drukarskiej. Juror w wielu konkursach, a od roku 2014 komisarz konkursu PTWK „Najpiękniejsze książki roku”.

Ekspozycję można oglądać, zgodnie z załączona mapką, w dniach 8 maja – 9 czerwca 2019 r. w godzinach pracy biblioteki.

Katalog wystawy

Na zakończenie wystawy typografii Andrzeja Tomaszewskiego zapraszamy na panel dyskusyjny.

Spotkanie zamknie ekspozycję „Bibliothemata 3” i odbędzie się z udziałem fachowców różnych specjalności. Pod hasłem „Estetyka książki” proponowane są niżej wymienione tematy:
– liternictwo i semiografia – projektowanie fontów komputerowych z pismem i znakami specjalnymi;
– typografia [1] rozumiana jako umiejętność stosowania pisma, a także składania publikacji;
– typografia [2] jako design – dziedzina projektowania druków;
– grafika, fotografia, infografika czyli sztuka tworzenia ilustracji;
– reprodukcja poligraficzna oryginałów odpowiednimi technikami;
– jakość produkcji poligraficznej – perfekcja wykonania oraz jakość materiałów drukarskich i introligatorskich.
W dyskusji udział wezmą:
Leszek Bielski, Magda Frankowska, Mateusz Machalski, Andrzej Palacz, Agata Szydłowska, Marcin Władyka oraz Andrzej Tomaszewski

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca o godzinie 17.00 w sali 254 na II poziomie.

Zapraszamy !

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).