Uwaga! Ważne informacje w czasie zamknięcia BUW (11.03 – 14.04.2020 r.)

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Odwołane są spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.

 17 marca: W związku z  Zarządzeniem Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni jesteśmy zmuszeni zawiesić następujące usługi BUW:

 • wszelkie usługi oferowane przez pracownię reprograficzną (w tym skanowanie książek i czasopism),
 • udzielanie informacji telefonicznej.

Kontakt z Biblioteką:

Konto biblioteczne:
 • terminy zwrotów wypożyczonych książek oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej i kluczyków do skrytek samoobsługowych są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia,
 • w okresie od 11 marca do 14 kwietnia nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek,
 • nie ma możliwości składania zamówień,
 • ważność zamówień złożonych przed 11 marca oraz rezerwacji gotowych do odbioru jest wydłużona do 18 kwietnia.
 • Konta biblioteczne studentów, doktorantów i pracowników UW, których termin ważności przypadał między 11 marca a 30 maja, zostały automatycznie przedłużone do 31 maja. Pozostałe przypadki, wymagające przedłużenia ważności konta, można zgłaszać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl.

Zasoby online:

 • Studenci, doktoranci i pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online” (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (lub 11-cyfrowego numeru ELS/ELD/ELP pisanego bez spacji – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.

 • Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych.
 • Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy posiadają ELS, ELD i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/ 
  Uwaga! Procedura zdalnej aktywacji i/lub aktualizacji konta czytelnika dostępna jest tylko dla studentów, doktorantów i pracowników UW z wprowadzonym do USOS kompletem danych.
 • Hasło do aktualnego konta bibliotecznego można odzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła” dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego (Instrukcja odzyskania hasła).
 • Uwaga! Studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELS/ELD/ELP, mogą teraz również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl

Biblioteki Wydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego

Kwerendy

 • Biblioteka oferuje opracowanie kwerend bibliograficznych i faktograficznych (poszukiwania rzeczowe i bibliograficzne, zestawienia bibliograficzne) w oparciu o katalogi BUW. Zamówienia należy przesyłać na adres: informacja.buw@uw.edu.pl.
 • Opłacie podlegają zamówienia na kwerendy, których czas wykonania przekracza 2 godziny pracy bibliotekarza.
 • Kwerendy realizowane są w kolejności zgłoszeń.
 • Biblioteka nie wykonuje zestawień bibliograficznych do prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich itp.).

Przypominamy, że tradycyjne zasoby BUW można sprawdzić w:

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

 • dla studentów, doktorantów i pracowników UW uruchomiliśmy usługę wyszukiwania w katalogach bibliotek i lokalizowania  materiałów bibliotecznych (książek i artykułów) niedostępnych w Warszawie, które po otwarciu BUW będzie można wypożyczyć międzybibliotecznie lub zamówić ich kopie.
  W przypadku lokalizacji w bibliotekach zagranicznych możemy też podać koszt realizacji wypożyczenia.
  Zamówienia prosimy przesyłać na adres e-mai: wyp.buw@uw.edu.pl.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).