Autorskie czwartki w BUW – wydarzenie odwołane

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie oraz Koło SBP przy BUW
zapraszają na spotkanie z dr Karoliną Smoderek, autorką książki „Bioetyka deliberatywna”.

19 marca 2020 r., godz. 17.00

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

ul. Dobra 56/66

sala 315 (III poziom)

O Autorce:

 Karolina Julia Smoderek – dr nauk humanistycznych, bioetyk, wykładowca akademicki z ponad 10-letnim stażem. Założyciel Komisji Etyki i Bioetyki na UKSW, obecnie członek Komisji Etyki Badań Naukowych z udziałem Ludzi na SGGW oraz Stowarzyszenia Pracowników i członków Komisji Bioetycznych w Polsce, działającej przy NIL. Współtworzyła Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki, gdzie promowała bioetykę poprzez studia podyplomowe, konferencje i seminaria oraz brała udział w wielu projektach z zakresu bioetyki i prawa medycznego m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Naczelną Radą Lekarską. Zafascynowana zagadnieniami deliberacji i komunikacji interpersonalnej, etyką badań naukowych oraz problematyką bioetyczną w dziedzinie ziołolecznictwa. Prowadzi działalność w obszarze zdrowia oraz portal www.bioetyk.pl

O książce:

Dzisiejsza zaawansowana technologicznie medycyna bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje standardów bioetycznych, a więc wytycznych postępowania w celu zapewnienia ochrony życia ludzkiego przed nadużyciami. Pomimo rozbudowanych instrumentów prawnych podejmowanie decyzji medycznych nadal okazuje się problematyczne. Rozwiązaniem może być bioetyka deliberatywna. Wprowadzenie dyskursu jako metody ustanawiania standardów bioetycznych w medycynie wiązać się będzie z wieloma konsekwencjami w sferze teoretycznej i praktycznej. Czy tak rozumiana bioetyka ma szansę utrzymać status uniwersalnej i normatywnej dziedziny? Czy w nowoczesnym dyskursie bioetycznym jest nadal miejsce na godność i prawa człowieka?
„Bioetyka deliberatywna” to obowiązkowa pozycja interdyscyplinarna i lektura z zakresu nowoczesnej humanistyki. Porusza istotne zagadnienia współczesnego świata takie jak: kryzys demokracji, partycypacja obywatelska, formy kooperacji, normy w etyce, prawie i standardy w medycynie, konsensus, granice i przyszłość (bio)medycyny.

„Dysertacja Karoliny Smoderek jest kompetentną i reprezentatywną prezentacją i analizą zagadnień dotyczących statusu i zadań bioetyki. Trafnie wydobywa i umiejętnie charakteryzuje poszczególne idee, koncepcje i stanowiska, a formułowanym w oparciu o nie sądom nadaje postać wyważoną, starannie udokumentowaną i odpowiedzialną merytorycznie. Praca jest popisem erudycyjności Autorki, erudycyjności w najlepszym tego słowa znaczeniu”.
Fragment recenzji prof. dr-a hab. Włodzimierza Tyburskiego (UMK) w Toruniu

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).