Archiwum Sir Andrzeja Panufnika w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Uwaga! To jest wpis archiwalny.
Bieżące aktualności są dostępne tutaj.

Andrzej Panufnik (1914-1991) jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX stulecia wyjechał z Polski w 1954 roku i kontynuował działalność twórczą w Wielkiej Brytanii, zdobywając tam wielkie, także międzynarodowe uznanie. Władze PRL zakazały (do 1977 r.) wykonywania i publikowania jego utworów, a nawet wymieniania nazwiska kompozytora w publikacjach, audycjach radiowych i telewizyjnych.

21 kwietnia 2023 z podlondyńskiego Twickenham (gdzie kompozytor żył tworzył, i gdzie do dziś mieszka jego rodzina) wyruszyło do Warszawy archiwum Andrzeja Panufnika, które kilka dni później znalazło się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Decyzją Lady Camilli Jessel-Panufnik oraz jej dzieci: Jema Panufnika i Roxanny Panufnik spuścizna została przekazana w darze BUW. Archiwum Andrzeja Panufnika będzie odtąd częścią Archiwum Kompozytorów Polskich Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW – wyspecjalizowanej placówki gromadzącej cenne spuścizny po polskich kompozytorach i muzykologach. To tam znajduje się największa w Polsce kolekcja archiwaliów po Karolu Szymanowskim i wielu innych wybitnych twórcach XX i XXI wieku, także emigracyjnych. Po konserwacji i opracowaniu (które będą procesem czasochłonnym z uwagi na obszerność daru) materiały te zostaną udostępnione badaczom. Godne podkreślenia jest szczególne wsparcie dla tego trudnego przedsięwzięcia ze strony dr hab. Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej, prof. IS PAN, autorki wielu prac na temat kompozytora, która wspomagała wstępne uporządkowanie archiwum i przygotowanie go do wysyłki, a także Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, która sfinansowała niemałe koszty spedycji.

Warto wspomnieć, że wielkich rozmiarów donacja (waga całej przesyłki wynosiła 440 kg) jest drugą transzą archiwaliów Andrzeja Panufnika która znalazła się w BUW. Pierwszą stanowił cenny zespół wybranych dokumentów rodzinnych i korespondencji w języku polskim, którą Lady Camilla Panufnik przekazała w roku 2017.

Wśród obecnie pozyskanych materiałów znajduje się pozostała, obszerna korespondencja Andrzeja Panufnika: artykuły i wycinki prasowe, notatki i noty programowe, maszynopisy (a także rejestracje audio i video) jego wywiadów i wystąpień radiowych, programy koncertowe, dokumentacja koncertów rocznicowych oraz nadania kompozytorowi tytułu szlacheckiego przez Elżbietę II w 1991 roku, zdjęcia z różnych okresów życia (wiele autorstwa żony kompozytora, Lady Camilli Jessel-Panufnik, cenionej fotografki), wydania drukowane jego utworów, edycje dedykacyjne ofiarowane mu przez innych twórców, książki oraz inne materiały dokumentujące życie, twórczość i recepcję muzyki Andrzeja Panufnika w świecie.

Należy podkreślić, że w przybyłym archiwum nie ma zespołu rękopisów/autografów muzycznych, których komplet przyjęła do swych zbiorów British Library w Londynie. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie już wcześniej otrzymała od rodziny kompozytora komplet mikrofilmów z reprodukcjami tych rękopisów; niemal wszystkie dzieła Artysty są także dostępne wydaniach.

Sir Andrzej Panufnik od czasu swej emigracji odwiedził Polskę tylko raz – jako gość honorowy festiwalu Warszawska Jesień w 1990 roku. W 1991 otrzymał doktorat honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie. Kompozytor został pośmiertnie odznaczony Orderem Polonia Restituta. Przyjęcie w Polsce jego cennych archiwaliów ma więc znaczenie także „symbolicznego powrotu” Artysty do ojczyzny.

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).