Jubileusz 200–lecia
Gabinetu Rycin
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
1818–2018


O Gabinecie


4 stycznia minęło dokładnie 200 lat od chwili, gdy Stanisław Kostka Potocki pisał w liście do ministra Ignacego Sobolewskiego:

Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dokonała pięknego nabytku, a mianowicie kupiła Gabinet Rycin zmarłego króla Stanisława Augusta, składający się z przeszło 60 000 arkuszy, oraz połączony z tą kolekcją zbiór 2500 rysunków – wszystko za 80 000 czerw. zł. (…) Dla uzupełnienia też tej kolekcji ja ofiaruję mój zbiór, który jest lepiej dobrany w zakresie dawnych rycin niż królewski.
List Stanisława Kostki Potockiego do Ministra Ignacego Sobolewskiego z 4 stycznia 1818 r., tłum. Zygmunt Batowski

Unikatowy Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta jest kolekcją obejmującą ryciny zebrane w ozdobnych tekach, projekty architektoniczne, rysunki dawnych mistrzów oraz bogato ilustrowane woluminy. Po śmierci władcy znalazł się w rękach spadkobierców. Wówczas po raz pierwszy nad niezwykle cenną kolekcją zawisła groźba rozproszenia. Szczęśliwie, dzięki inicjatywie Stanisława Kostki Potockiego, w 1818 roku zbiór zakupiono dla utworzonego właśnie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Potocki, wielki mecenas i protektor uniwersyteckiego zbioru, ofiarował również część własnej znakomitej kolekcji rysunków i rycin, w tym liczne prace mistrzów tej miary co Albrecht Dürer czy Rembrandt. Rok 1818 przyjęto za datę powstania Gabinetu Rycin na Uniwersytecie Warszawskim – pierwszego publicznego zbioru graficznego w Polsce.

Po 200 latach, mimo nieodwracalnych strat poniesionych podczas zaborów i wojen, zbiór Gabinetu Rycin stanowi wyjątkową pamiątkę oświeceniowej namiętności do grafiki i rysunku. Stale powiększany o nowe nabytki należy dziś do najcenniejszych kolekcji prac na papierze w Polsce. Więcej informacji na stronie Gabinetu Rycin

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowych wydarzeniach przygotowanych we współpracy z naszymi partnerami.

Konkurs


O!świecenie
II Konkurs Graficzny
im. Jana Feliksa Piwarskiego
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Ostatnia ćwierć XVIII wieku, na którą przypada powstanie królewskiej kolekcji grafiki i rysunku Stanisława Augusta, stanowiącej podstawę utworzenia Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, to czas przenikania pierwszych promieni wschodzącego romantyzmu przez ugruntowane idee oświecenia.

Racjonalna i empiryczna epoka oświecenia zaowocowała wieloma wynalazkami, takimi jak choćby maszyny optyczne służące od odrysowywania ludzkiego cienia i tworzenia tak popularnych w epoce sylwetek.
Z kolei przedstawiciele epoki romantyzmu w grze światła i cienia poszukiwali raczej nastrojowości, upatrywali w niej sposobu na poruszenie emocji.

A czym światło i cień są we współczesnej grafice warsztatowej? Czy wciąż stanowią formalne wyzwanie dla artysty? Czy opozycja lub przenikanie blasku i mroku, rozbłysku i cienia, walka kontrastów może nadal stanowić inspirację? Jakie światło najlepiej oddaje koloryt naszej epoki? Zimne jarzeniówki, ostre flesze, barwne monitory? Czy współczesność nie jest prześwietlona i czym jest dla niej mrok? Czy przypadkiem nie zjawiskiem skazanym na wyginięcie?

Zapraszamy do wspólnych poszukiwań odpowiedzi na te pytania i wzięcia udziału w naszym konkursie!
Na prace czekamy do dnia 31 października 2018 roku, pod adresem:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Gabinet Rycin
Ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa, z dopiskiem Konkurs


Regulamin konkursu


Karta zgłoszenia

Wystawa


Wystawa Czym jest Oświecenie?
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Muzeum nad Wisłą, 18 maja - 17 czerwca 2018 r., wstęp wolny

Wystawa zaprezentuje ponad 100 dzieł z unikatowej kolekcji króla Stanisława Augusta i komentujące je prace artystów współczesnych (m.in. Goshka Macuga, Zbigniew Libera) zestawione w dialogu o dziedzictwie intelektualnym Oświecenia.
Strona Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Zapraszamy na cykl przygotowany wspólnie przez pracowników Gabinetu Rycin BUW i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Wizyta w Gabinecie Rycin jest okazją do bliższego przyjrzenia się epoce Oświecenia przez pryzmat indywidualnych zainteresowań osób na co dzień pracujących z grafiką i rysunkiem.

Każde ze spotkań ma inny temat przewodni - poniżej program i możliwość rejestracji.

Pokazowi rycin towarzyszy krótki wykład. Następnie uczestnicy pod opieką przewodnika Muzeum przechodzą do Muzeum nad Wisłą, gdzie wspólnie szukają rozwinięć prezentowanego wcześniej tematu w kontekście wystawy.

Spotkania składają się z:
  • prezentacji tematycznego wyboru rycin w Gabinecie Rycin BUW (ok. 30 min)
  • wspólnego spaceru po wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW” w Muzeum nad Wisłą (ok. 30 min)
Czas trwania całości do 1,5 h.

Ze względów konserwatorsko-organizacyjnych liczba uczestników każdego pokazu jest ograniczona do 20 osób.

Zbiórka w pasażu (poziom 0) przed głównym wejściem do biblioteki, 5 minut przed rozpoczęciem.

Informacje o cyklu również na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.


Program cyklu spotkań „Detale Oświecenia”

23 maja, środa, 17.30
Rzym antyczny i współczesny oczami Giovanniego Battisty Piranesiego
dr hab. Jolanta Talbierska

Rejestracja

25 maja, piątek, 15.00
Kolekcja aktualności - o fascynacji Stanisława Augusta współczesną mu grafiką angielską
Małgorzata Łazicka

Rejestracja

30 maja, środa, 17.30
Architektura z papieru - o oprawach uroczystości dworskich
Przemysław Wątroba

Rejestracja

1 czerwca, piątek, 15.00
Rewolucja francuska w zwierciadle karykatury
dr Izabela Przepałkowska

Rejestracja

13 czerwca, środa 17.30
Karły, indiańscy wodzowie i maszyny optyczne - o oświeceniowej kulturze ciekawości
Urszula Dragońska

Rejestracja

15 czerwca, piątek, 15.00
Badanie Starożytności - odkrycia archeologiczne a twórczość artystyczna
dr Małgorzata Biłozór-Salwa

Rejestracja

Noc Muzeów


Oświecenie nocą, Noc Muzeów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i Pawilonie nad Wisłą, 19 maja 2018 r., godz. 19.00 – 01.00


Pełen program

50 LUX


W dniach 3-8 czerwca 2018 r. Gabinet Rycin gości uczestników XXVI zjazdu Międzynarodowego Komitetu Kierowników Publicznych Zbiorów Graficznych.
Więcej informacji znajduje się na stronie zjazdu.

Sympozjum


Sympozjum na 200 lat Gabinetu Rycin BUW, dotyczące najnowszych metod badawczych rycin i rysunków oraz przyszłości zbiorów graficznych, z udziałem partnerów Gabinetu Rycin BUW (m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie, Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 5 grudnia 2018 roku.

Partnerzy i Sponsorzy


Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Patronat medialny

Działalność Gabinetu


Kontakt


Gabinet Rycin
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa
tel. +48 22 55 25 830
e-mail gabryc.buw@uw.edu.pl