100 lat traktatu ryskiego. Dyplomatyczno-bibliotekarskie zmagania o zwrot polskiego dziedzictwa kulturowego

15 marca - 21 kwietnia 2021 r.

Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacją Socjalistycznych Republik Rad i Ukraińską Republiką Rad z 18 marca 1921 roku określał przede wszystkim przebieg naszej wschodniej granicy. Punkt 1b artykułu XI traktatu otworzył szansę na restytucję polskiego dziedzictwa kulturowego – wywożonego systematycznie od I rozbioru (1772) do Cesarstwa Rosyjskiego.
Upór, rzetelna wiedza, skrupulatność oraz … zdolności dyplomatyczne bibliotekarzy sprzed ponad 100 lat przyczyniły się do powrotu na Uniwersytet Warszawski – i do innych polskich bibliotek, w tym Biblioteki Narodowej – niezwykle cennych dóbr kultury.

 

W dniach 15 marca – 21 kwietnia 2021 roku w holu katalogowym biblioteki prezentujemy reprodukcje wybranych obiektów z gabinetów zbiorów specjalnych BUW – rewindykowanych dzięki postanowieniom traktatu. Skromna ekspozycja jest przede wszystkim zaproszeniem do lektury o niełatwych losach zbiorów i roli bibliotekarzy na arenie dyplomatycznych zmagań.

Szkice poświęcone okolicznościom rewindykacji kolekcji BUW na mocy postanowień traktatu publikujemy na blogu

Zapraszamy do lektury!

 

Ikony: Freepik (www.freepik.com) z www.flaticon.com, Retina Display Icons (www.iconfinder.com/iconsets/TWG_Retina_Icons) od The Working Group (blog.twg.ca).