Fashionable, dandys, elegant

Moda męska w XIX i na początku XX wieku
w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w WarszawieWstęp

Świat mody męskiej, czyli krótki rys historyczny

Przechadzka po królestwie mody, czyli stroje męskie sposobem dykcyonarza ułożone

Mężczyzna od stóp do głów, czyli dopełnienie męskiego ubioru

Krawiectwo i rynek mody

Polski ubiór narodowy i mundurowy

Ubrania dla chłopców, czyli z dziecięcia młodzieniec

Kronika mody męskiej roku 1845 z „Dziennika Mód Paryskich” zaczerpnięta

Słownik materiałów i technik zdobniczych

Summary

Bibliografia

© BUW