Dla studentów I roku UW - BUW w pigułce
 
 • 1. Zapisy do Biblioteki
 • 2. Wypożyczanie
 • 3. Dostęp do Internetu
 • 4. Dostęp do pakietu MS OFFICE
 • 5. Kopiowanie materiałów bibliotecznych 
 • 6. Interaktywne plany BUW
 • 7. Szkolenie biblioteczne

1. ZAPISY DO BIBLIOTEKI

Do BUW możesz się zapisać:

 

 • zdalnie aktywując konto czytelnika,
 • zgłaszając się osobiście do Biblioteki.

Jeżeli biblioteka Twojej jednostki macierzystej (np. wydziału, instytutu) jest tutaj, to zapisując się zdalnie lub osobiście do BUW, zapiszesz się także do niej. Natomiast jeżeli zapisałaś/eś się do Biblioteki Wydziału Zarządzania, to zapisałaś/eś się także do BUW.

◊ ◊ ◊

 Zdalna aktywacja konta czytelnika

 

 

 • Dostępna ze strony głównej Biblioteki w zakładce Zapisy lub tutaj.
 • Przeznaczona dla studentów,  którzy posiadają konto w USOSie i w BUW nie posiadali wcześniej konta lub też je zlikwidowali.
 • Możliwa po uwierzytelnieniu przez wpisanie numeru PESEL oraz hasła do USOSweba.
 • Wykonywana w pięciu krokach, po przejściu których następnego dnia od godziny 5.00 Twoje konto czytelnika jest aktywne.

 

 

 Zapisy w BUW

 

 • W Wypożyczalni Miejscowej na stanowiskach zapisów - od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21, w soboty w godzinach 9-20 (po wejściu schodami na poziom 1 skieruj się od razu na lewo).
 • Po okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).
 • Po  podpisaniu deklaracji z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów BUW oraz analogicznych regulaminów bibliotek wydziałowych. Treść Regulaminu znajdziesz tutaj lub na tablicy ogłoszeń w BUW.
 • Jeżeli odbywasz studia w ramach programu MOST, musisz wziąć ze sobą także indeks i legitymację jednostki macierzystej oraz zaświadczenie o odbywaniu studiów na UW w ramach programu MOST.

◊ ◊ ◊

 

 Gdy z powodzeniem zakończyłeś zdalną aktywację konta lub osobiście zapisałeś się do BUW, to:

 • Twoja legitymacja studencka (ELS) stała się także Twoją kartą biblioteczną, której numer stanowi ciąg cyfr umieszczonych na odwrotnej stronie ELS.
 • Elektroniczną  legitymację studencką okazuj przy stanowisku ochrony zarówno wchodząc do Biblioteki, jak i wychodząc z niej.
 • Po zapisaniu się do BUW możesz zapisać się także do Biblioteki Austriackiej, jeżeli chcesz wypożyczać z niej książki.

Przy zapisie do BUW uzyskujesz hasło związane z kontem bibliotecznym, które umożliwia:

 • sprawdzanie stanu Twojego konta bibliotecznego (na stronie z katalogiem),
 • zamawianie książek i czasopism z katalogu online bibliotek UW, a także z Cyfrowych Katalogów Kartkowych,
 • rezerwowanie wypożyczonych książek w katalogu online bibliotek UW,
 • dostęp do zasobów elektronicznych z komputera domowego,
 • korzystanie z internetu w BUW.

 

2. WYPOŻYCZANIE

Aby wypożyczyć książkę z BUW, musisz ustalić jej lokalizację, tzn. czy znajduje się ona w Wolnym Dostępie czy w magazynie niedostępnym dla czytelników. Pomoże  w tym katalog online bibliotek UW.

 

 • Jeżeli  zapis w  polu "Lokalizacja" informuje,  że książka znajduje się w Wolnym Dostępie lub w Księgozbiorze Dydaktycznym - odszukaj ją na półce w odpowiedniej dziedzinie lub w Księgozbiorze Dydaktycznym i zanieś do Wypożyczalni Miejscowej.
 • Jeżeli zapis w polu "Lokalizacja"  informuje, że książka znajduje się w magazynie - zamów ją przez katalog online. Czas oczekiwania na zamówioną książkę (lub odpowiedź) wynosi  od 30 min. do 1 godziny.
 • Jeżeli w katalogu online  książka ma status Zwrot rrrr-mm-dd 21:00 możesz dokonać jej rezerwacji przez komputer.
 • Zamówienia na książki z katalogu online złożone od poniedziałku do piątku do godz. 21, w soboty do godz. 20 – realizowane są w tym samym dniu; od poniedziałku do piątku po godz. 21 – realizowane są w dniu następnym; w sobotę po godz. 20 i w niedzielę – realizowane są w poniedziałek. Czas realizacji rewersów wynosi od 30 minut do 1 godziny.
 • Jeżeli opisu książki nie ma w katalogu online, ale jest w Cyfrowym Katalogu Kartkowym (CKK) i w tradycyjnym katalogu kartkowym, oznacza to, że książka znajduje się w magazynie. Trzeba w takim przypadku wypełnić e-Rewers z CKK. Zamówienia złożone: od poniedziałku do piatku do godz. 21 oraz w sobotę do godz. 20 - realizowane są w tym samym dniu; od poniedziałku do piątku po godz. 21 - realizowane są w dniu następnym; w sobotę po godz. 20 i w niedzielę - realizowane są w poniedziałek. Czas realizacji rewersów wynosi od 30 minut do 1 godziny.
 • Książki zamówione z magazynu przechowuje się w Wypożyczalni i Czytelni 3 dni od daty złożenia zamówienia.

 

Aby dowiedzieć się czy książka przeznaczona jest do wypożyczenia, czy tylko do czytania na miejscu, sprawdź przy jej opisie w katalogu online pole "Status":

 

 • Dostępny - oznacza, że książkę można wypożyczyć.
 • Zwrot rrrr-mm-dd 21:00 - oznacza, że książka jest aktualnie wypożyczona (możesz ją zarezerwować).
 • Nie wypożycza się - oznacza, że książka jest udostępniana tylko na miejscu w BUW.

 

W Wolnym Dostępie książki do wypożyczenia oznaczone są niebieską nalepką. Książki,  których wypożyczyć nie można - nalepką czerwoną lub nalepką niebieską z czerwoną kropką.

 

 

Nie wypożycza się również:

 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
 • czasopism i gazet,
 • książek wydanych w latach 1801-1950
 • druków zaliczonych do cymeliów.

 

Uprawnienia do wypożyczania:

 • studenci UW i słuchacze UW wszystkich trybów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych - do 8 woluminów do 30 dni (z wyjątkiem książek, których okres wypożyczenia został skrócony).

 

 

3. DOSTĘP DO INTERNETU

 

 

 

 • na komputerach bibliotecznych w różnych miejscach Biblioteki (po 3 godz. zostaniesz automatycznie wylogowany, jeśli potrzebujesz  pracować dłużej - zgłoś to wcześniej w Informatorium) 
 • na własnym komputerze przenośnym poprzez sieć bezprzewodową WiFi (na całym obszarze Biblioteki) i sieć Eduroam (w dziedzinie Muzyka. Architektura. Sztuki piękne i w Czytelni Ogólnej) oraz przewodową (w paraczytelni na poziomie 1 przy dziedzinie Filozofia. Psychologia. Religia. Oświata)

Dostęp do internetu wymaga zalogowania na komputerze. W przypadku korzystania z sieci BUW trzeba wpisać numer ELS oraz hasło przypisane do konta.

 

 

4. DOSTĘP DO PAKIETU MS OFFICE

 

 

   

 • stanowiska przy Wypożyczalni Miejscowej

Komputery wyposażone są w napęd CD/DVD i USB. Wyniki pracy możesz wydrukować lub przegrać na dysk USB.

   

 • na stanowisku w Czytelni Ogólnej oraz na stanowisku w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform

Komputery wyposażone są w napęd CD/DVD (tylko w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform) i USB. Wyniki pracy możesz  przegrać na dysk USB.

 

 

5. KOPIOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 

 

Samoobsługa  

 • fotografia cyfrowa z książek i czasopism po uzyskaniu zgody w Informatorium;
 • na kserografach rozlokowanych na poziomie 1 i 2;
 • na skanerze znajdującym się obok Informatorium na poziomie 1;
 • wydruki z większości komputerów stacjonarnych na poziomie 1 i 2 odbierane i opłacane na stanowisku zarządzającym wydrukami (obok Informatorium) oraz z czytnikokopiarki w Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform (poziom 2).

Kserokopie i wydruki opłacasz używając karty magnetycznej zakupionej w automatach, znajdujących się przy Informatorium (poziom 1) oraz w Czytelni Ogólnej (poziom 2). Kartę musisz wcześniej załadować odpowiednią kwotą pieniędzy przeliczanych na kopie.

Cennik:

 • niezaładowana karta magnetyczna  - 3 zł, 
 • ksero: A4 - 35 groszy, A3 - 70 groszy,
 • skan: 10 groszy,
 • wydruki: czarno-biały - 70 groszy, kolorowy - 3,50 zł, czarno-biały z czytnikokopiarki - 1,20 zł.

 

Pamiętaj o tym, że kopiując nasze zbiory jesteś zobowiązany do przestrzegania praw autorskich i odpowiadasz za ich naruszenie. Nie możesz kopiować wydawnictw wydanych przed 1918 r., w dużym formacie i w złym stanie zachowania.

 

 

Sekcja Kopiowania Zbiorów

 

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10-15 (pok. 204, poziom 2, e-mail: reprobuw@uw.edu.pl). Zamówienia możesz też składać w Czytelni Ogólnej. Studentom UW przysługuje zniżka 25% na usługi reprograficzne wykonywane w Sekcji Kopiowania Zbiorów.

 

6. INTERAKTYWNE PLANY BUW

 

W poruszaniu się po budynku pomogą Ci Interaktywne plany BUW.

 

 

7. SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

 

 

Więcej informacji o BUW znajdziesz w Szkoleniu bibliotecznym online.
Po wejściu na stronę
http://kampus.uw.edu.pl/ zaloguj się, wybierz kategorię Kursy dla studentów I roku, a następnie kliknij na link Szkolenie biblioteczne.

Szkolenie możesz zakończyć testem sprawdzającym nabyte wiadomości. Jeśli jesteś zobligowany do zaliczenia szkolenia bibliotecznego w indeksie, to  po wypełnieniu testu z wynikiem pozytywnym (sześć dobrych odpowiedzi na siedem zadanych), wydrukuj wynik testu i zgłoś się po wpis lub zaświadczenie do Informatorium (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21:30).

 

 8. ZAPYTAJ NAS ON-LINE

 

Jeśli na naszej stronie nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, możesz je zadać na czacie lub e-mailem. Usługa "Zapytaj nas on-line" jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 9-21.