Biblioteki tworzące System Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM)

Wymienione poniżej biblioteki UW tworzą SWM.

Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych UW