Biblioteki wypożyczające w jednym systemie

Wymienione poniżej biblioteki wspólnie z BUW wypożyczają zbiory w systemie VTLS/Virtua: