Biblioteki tworzące wspólny katalog online

Wymienione poniżej biblioteki opracowują zbiory w systemie VTLS/Virtua, tworząc wraz z BUW katalog online bibliotek UW: