Biblioteki tworzące system biblioteczno-informacyjny UW

BUW i biblioteki innych jednostek organizacyjnych UW (np. wydziałów, instytutów)  tworzą system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego. 

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego
zał. Regulamin udostępniania zbiorów BUW