• Książka z rekomendacją - zapraszamy do udziału w akcji organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.